• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Aizvadīta karavīru talka Liepu pamatskolā!

IMG 5279

Š.g. 23.aprīlī, Lielās Talkas priekšvakarā Zemessardzes 3.Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīri Laizānu parkā labiekārtoja Maltas vidusskolas struktūrvienības "Liepu pamatskola" pagalmu un palīdzēja sakārtot malku jaunajai apkures sezonai.

Lasīt tālāk ...

Klāt Ūsiņa diena

Ūseņš joja pīguļāŪsiņš
Ar palāku kumeļeņu.
Meitys ļeidza taisejos,
Ūseņam guni kūrt.

Jurģa diena ir seni latviešu pavasara svētki, pēc kuriem atsākās ganos iešana un zirgu vešana pieguļā. Cits šo svētku nosaukums ir Ūsiņi, pēc zirgu aizbildņa Ūsiņa seno latviešu mitoloģijā.
Ūsiņš ir jaunākās dievības – Jurģa senais nosaukums. Tāpēc Ūsiņa diena tiek svinēta 23.aprīlī, kad mūsu senči tradicionāli kāva Ūsiņam gaili un rīkoja Ūsiņa tirgus zirgu pirkšanai un pārdošanai. Šajā dienā tradicionāli notika arī tā saucamā rumulēšana, kad viens otru un lopus bagātīgi aplēja ar ūdeni.Lopi tajā vasarā nebizos , bet cilvēki tiks pasargāti no odu uzbrukumiem.

Lasīt tālāk ...

Paziņojums par publisko apspriešanu

Koki Pleikšņos

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Ozolaines pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 8 koku ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2636, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā. Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem. Tiks novērsts apdraudējums cilvēku drošībai un veikti ceļa sāngrāvju tīrīšanas darbi.

Lasīt tālāk ...

Paziņojums par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas darbu

decembris2020 2

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojumu Nr.163 par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un ņemot vērā Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas “Pasākumi un kārtība, kādā tiek veikti pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesā” (kas apstiprināti ar Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.J.Kručānes 2021.gada 11.janvāra rīkojumu Nr.1-8/6),nodrošinot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumu nolūkā, sargājot personu veselību un drošību, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa sniedz pakalpojumus pēc iepriekšējā pieraksta.

Lasīt tālāk ...

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021