• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena!

25.03.2022

Aprit 73.gadi kopš traģiskā notikuma, kad 1949. gada 25.martā no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu.
Daudzi no viņiem, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās – daļa novārga un aizgāja bojā koncentrācijas nometnēs un mūža nocietinājumus, daļa – palika uz mūžiem Sibīrijas sniegos.
Šajā dienā Latvijas valsts karogus rotā sēru lentes, bet izsūtīto radinieki, izsūtīšanu piedzīvojušie un mājās atgriezušies cilvēki, kā arī pārējie iedzīvotāji piemin baigos notikumus, tajos cietušos tautiešus un viņu sūros likteņus.
Par ozolainiešu skarbajiem likteņiem lasiet grāmatas „Ozolzīles zīmē” no 275.lpp.

Prieks darīt to, kas patīk...

aija

Mēs katrs šo pasauli redzam caur savu prizmu... Ir cilvēki, kas skaisto saskata lietās, kurām citi nemaz nepievērš uzmanību... Bet ir cilvēki, kuri vienkāršas lietas paņem rokās un pārvērš tās par kaut ko brīnišķīgu, piepildītu ar sirdssiltumu, ko ieliek ik lietā, kam pieskaras viņu rokās... Un ar mīlestību radīts roku darbs apgaro gan pašu darītāju, gan skatītāju, gan saņēmēju...
Viens no tādiem cilvēkiem, kas prot „uzburt skaistumu no nekā”, ir Alija Protoseviča. No 22.marta un līdz 1.maijam Ozolaines Tautas nama foajē būs apskatāma Alijas ādas rotu izstāde, kur katra rotaslieta ir meistares 100% roku darbs. 8.martā Alija viesojās Ozolaines Tautas namā un ne tikai atveda izstādes eksponātus, bet darbojās radoši ar Ozolaines Tautas nama kolektīviem, sagādājot svētkus pašdarbnieku kolektīvu dalībniekiem, kuri citkārt- svētku reizēs ir tie, kas strādā, nevis ļaujas svētku pasākuma baudīšanai. Tā mīlestība, gaišums, sirsnīgā aura un sirdssiltums, kas izstaro no Alijas, burtiski apbūra radošo darbnīcu dalībnieces, kuras vēl joprojām atceras smaidīgo meistari ar vissiltākajām sajūtām. Tāpēc, piesakot jauno, Ozolaines Tautas namā apskatāmo, izstādi „Mazliet neparastas rotas...”, radās vēlme iepazīstināt ne tikai ar Alijas darbiem, bet arī ar pašu māsklinieci...

Lasīt tālāk ...

Bērni gandarīti par paveikto darbu!

PII

Kalendārais pavasaris sākas 1. martā, jo marts ir pirmais pavasara mēnesis. Ar to saistīta arī Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” grupas ‘’Taurenīši’’ mēneša tēma – pavasara pazīmes. 
Marts dabaszinībās un līdz ar to arī citās jomās tiek pasludināts par lielās brīnīšanās mēnesi. Bērni uzdot jautājumus un meklē atbildes, vērojot dabu. Katru dienu jauni jautājumi un daudz jaunu zināšanu, jo tieši no brīnīšanās izaug zinātkāre un vēlme pētīt pasauli.

Lasīt tālāk ...

Paziņojums par izsoļu pagaidu pārtraukšanu Pleikšņu ciemā

Pleiksni

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2021. gada 15. aprīļa lēmumu "Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.8, 31. §), pašvaldība ir uzsākusi Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma izstrādi, kuras mērķis ir Teritorijas plānojuma detalizēšana, radot priekšnoteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciema vidē.

Lasīt tālāk ...

Par maksājumu veikšanas kartību!

Lūgums visiem klientiem, veicot maksājumus internetbankā par pakalpojumiem, uzmanīgi pārbaudīt visu maksājumā ievadīto informāciju:
Konta Nr. uz kuru veikts maksājums (Nekustama īpašuma nodokļa maksājumus jāveic kontos, kuri norādīti saņemtajā vēstulē, nevis uz Ozolaines pagasta pārvaldes kontu).
Obligāti jānorāda maksājuma mērķis (piemēram: par komunālajiem pakalpojumiem jāmin rēķina Nr. vai par bērna (vārds uzvārds) ēdināšanu Liepu pamatskolā vai Ozolaibes PII „Jāņtārpiņš”).
Maksājiet, lūdzu rēķinā norādīto summu, nenoapaļojot, bet precīzi ievadīt summu, kura minēta rēķinā.

Lasīt tālāk ...

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022