Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


„Zinātnes un mākslas krustpunkti” Liepu pamatskolā

ZOOMSkolēniem mācību process aizvien notiek attālināti, bet arī šajā laikā ir iespējams uzzināt daudz jauna, interesanta un aizraujoša. Projekts ‘’Latvijas skolas soma’’ piedāvā skolēniem dažādas aktivitātes tiešsaistē. Arī mēs, Liepu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni, izmantojām šo iespēju. Mēs izvēlējāmies Laboratorium piedāvāto tiešsaistes programmu ‘’Zinātnes un mākslas krustpunkti’’.
Izglītojamie ZOOM platformā iepazinās ar to, kad satiekas zinātne un māksla. Interaktīvā nodarbībā izglītojamie uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot filmu „Dvēseļu putenis”, kas uzņemta pēc A. Grīna tāda paša nosaukuma romāna, nodarbības vadītājs rādīja, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmas notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri u.t.t. Tas viss nebūtu iespējams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām. Skolēniem bija dota unikāla iespēja paskatīties aizkulisēs, lai redzētu, kā top īsta māksla.
Nodarbības laikā veidojās saruna starp nodarbības vadītāju un skolēniem-vadītājs uzdeva jautājumus, uz kuriem skolēniem bija iespēja atbildēt; arī skolēni varēja uzdot jautājumus vai komentēt redzēto.
Skolēni atzina, ka šāda nodarbība bija ļoti izzinoša un informācijas bagāta. Šādas lietas skolēni redzēja un dzirdēja pirmo reizi.

Lasīt tālāk ...

Digitālā koncertlekcija „Sprādziens mūzikā ”

I.Kalniņam 80

Šogad vienam no izcilākajiem Latvijas komponistiem - Imantam Kalniņam aprit 80 gadi. Liepu pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties un noklausīties programmas „Skolas soma ” piedāvāto un Imantam Kalniņam veltīto izglītojošo, aizraujošo, saturīgo videolekciju „Sprādziens mūzikā”, kuru piedāvāja SIA „Dzīva skaņa”. Koncertlekciju vadīja Latvijā populāra mūziķe Ieva Sutugova.
Izglītojošā koncertlekcija „Sprādziens mūzikā” notika diģitālā veidā, kura paredzeta attālinātajam mācību procesam. Koncertlekcijas filmēšana notika studijā, kas aprīkota ar profesionālu gaismas, skaņas un video tehniku. Skoleniem bija iespēja noklausīties augstas kvalitātes skaņas ierakstus. Koncertlekcija tika pavadīta ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem profesionāļu sniegumā. Koncertlekcijā piedalījās pieredzējusi, augsti profesionāla instrumentāla grupa. Visi priekšnesumi tika sniegti emocionali pozitīvā gaisotnē. Skolēni atcerējās un atsauca atmiņā, kas ir instrumentāls kvintets, izbaudīja populāru mūzikas instrumentu, kā kontrabass, ģitāra, čells, sitamie instrumenti, spēlēšanas īpatnības un plašās iespējas. Diģitālās koncertlekcijas laikā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas mūzikas dzīves aktualitātēs, populārās mūzikas žanru daudzveidībā, Imanta Kalniņa daiļradē un aizpildīt darba lapu ar organizatoru piedāvāto krustvārdu mīklu.

Lasīt tālāk ...

Jau otro mācību gadu Liepu pamatskola piedalās projektā "PuMPuRS"

pumpurs

Tas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.
Projekta ietvaros I semestrī tika sniegts atbalsts 7 Liepu pamatskolas skolēniem no 5. līdz 9. klasei, konsultācijas sniedza 6 pedagogi.
Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros apguve sagādāja grūtības.
Pedagogi centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas latviešu, krievu un angļu valodā, matemātikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.
Individuālais darbs labvēlīgi ietekmējis izglītojamo darbu stundu laikā, radījis skolēniem lielāku pārliecību par sevi, uzlabojis mācību sasniegumu dinamiku.
Izglītojamie atzinīgi novērtēja iespēju izmantot projekta “Pumpurs” sniegto atbalstu.
Projektā iesaistītie skolēni un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākajā darbā un 2020./2021.m.g. II semestrī projekta darbs tiks turpināts.

Lasīt tālāk ...

LIEPU PAMATSKOLAS AKTUALITĀTES!

IMG 2704

Beidzās 2020.gads, kas atstājis paliekošas pēdas pasaules vēsturē. Līdz ar Covid-19 mūsu daudzmaz noregulētajā ikdienā ielauzās pārmaiņas, ierobežojumi, grūtības. Dzīve ir kļuvusi citādāka mums visiem.
No 26. oktobra Liepu pamatskolas 7.- 9.klašu skolēni mācās attālināti, no 8.decembra attālināti mācās arī 5.- 6.klašu skolēni. Darbs attālinātā mācību režīmā - tas ir jauns pieredzes stāsts, kurā mēs visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki – nonākam pie jaunām atklāsmēm, tveram jaunus izaicinājumus.
Mācību darbā skola izmanto dažādus saziņas veidus – e-klasi, tālruņus, īsziņas, WhatsApp, lai nodrošinātu saziņu ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Bet šajā laikā ir arī atšķirības no pavasara attālinātās apmācības. Daudzi skolotāji veiksmīgai mācību vielas apgūšanai izmanto tiešsaistes stundas (zoom.com, virtualaskola.lv vai meet.google.com platformas), kurās skolotāji un skolēni var redzēt un dzirdēt viens otru. Tagad mēs visi saprotam, ka dzīvā saskarsme skolas mācību procesā ir ļoti būtiska.

Lasīt tālāk ...

Ekskursija uz Gulbeni

1

Jau trešo gadu Liepu pamatskolas skolēni izmanto iespēju apmeklēt muzejus, koncertus, filmas, izrādes, doties ekskursijās un iesaistīties izglītojošās mācību nodarbībās “ Latvijas skolas soma” projekta ietvaros.
Šī mācību gada oktobra sākumā skolēni pētīja projektā piedāvātās programmas un izvēlējās braucienu uz Izglītojošo interaktīvo centru “ Dzelzceļš un Tvaiks”, kurš atrodas Gulbenes dzelzceļa stacijā – vēsturiskajā ēkā.
8.oktobrī 2.-5.klases skolēni devās ceļojumā no Latgales uz Vidzemi, no Liepu pamatskolas uz Gulbeni.

Lasīt tālāk ...

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020