• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


UZSĀKS LĪVĀNU IELAS UN LAUKUMA PIE OZOLAINES TAUTAS NAMA BEKŠU CIEMĀ PĀRBŪVES DARBUS

FaceBook  

Līvānu majas bekši

2021.gada augustā Maltas pagastu apvienības Iepirkuma komisija vēra vaļā iepirkuma pretendentu aploksnes ar piedāvājumiem veikt Līvānu ielas un laukuma pie Ozolaines Tautas nama Bekšu ciemā pārbūves darbus.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājumā tika uzrādīta viszemākā līgumcena, līdz ar to, par atklāta konkursa uzvarētāju Iepirkuma komisija atzinusi SIA “VAIVARS”, ar kuru 08.09.2021. tika noslēgt līgums par kopējo summu EUR 249 505,07 (bez PVN). Saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu SIA “VAIVARS” apņemas labiekārtošanas darbus izpildīt līdz 31.05.2022. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Juris Začests, kas uz vietas rūpēsies par darbu organizēšanu.

Par būvuzraugu pēc cenu aptaujas rezultātiem ir izvēlēta SIA “KEM”, kas sekos līdzi pareizai būvniecības darbu norisei.
Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” un SIA “BM-projekts” noslēgto projektēšanas līgumu, kā arī balstoties uz būvniecības standartiem un ceļu projektēšanas normatīvajiem dokumentiem.
Pārbūves ietvaros tiek paredzēta:
Līvānu ielas, Bekšu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā pārbūves projekta izstrāde (garums ~0.530 km). Pārbūves projekta ietvaros projektētā posma darba robežās tiek paredzēts:
Brauktuves seguma atjaunošana;
Nobrauktuvju atjaunošana un izbūve;
Laukuma pie Ozolaines Tautas nama labiekārtošana;
Stāvvietu izbūve;
Esošo grāvju tīrīšana, rakšana, ievalku rakšana un caurteku tīrīšana/atjaunošana un izbūve;
Satiksmes organizācijas elementu izbūve;
Zaļās zonas sakārtošana.
Esošais ielas posms ir galvenā iela Bekšu ciemā, kas savieno Bekšu ciema Līvānu tipa privātmāju rajonu ar valsts galveno autoceļu A13 (Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi). Esošā brauktuve ir asfaltbetona seguma ar mainīgu platumu no 3.0 m līdz 6.8 m.
Sakarā ar to, ka būvdarbi notiks blakus dzīvojamajām mājām un sabiedriskai ēkai, iedzīvotāji tiek aicināti ievērot drošības noteikumus, kā arī pārrunāt ar bērniem dažādus riskus un drošības pasākumus būvdarbu laikā.
Tāpat privātmāju iedzīvotāji tiek aicināti būvdarbu laikā savas automašīnas iespēju robežās novietot laukumā pie Ozolaines PII “Jāņtārpiņš”, lai atvieglotu būvdarbu norisi, tādējādi samazinot būvdarbu veikšanai nepieciešamo laiku.
Ozolaines pagasta pārvalde vēršas pie Bekšu ciemata iedzīvotājiem un ciemiņiem ar aicinājumu ielas un laukuma pārbūves laikā būt iecietīgiem un saprotošiem. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar atbildīgajām personām:

Būvdarbu vadītājs:
Juris Začests, mob.: 26411126

Būvuzraugs:
Elīna Kiščenko, mob.: 28389911

Pasūtītājs:
Maltas pagastu apvienība, t.64640171

Ar pārbūves projektu iespējams iepazīties šeit.  (sadaļā Dokumenti (arhīvs) - Nolikums ar pielikumiem Nr.1-7)  (sadaļā Dokumenti (arhīvs) - Nolikums ar pielikumiem Nr.1-7)

Ozolaines pagasta pārvalde

Māra Justa foto

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021