Gaisa kvalitātes mērījumi Liepu pamatskolā

Gaisa kvalitate Liepu skola

Turpmāk portālā co2.mesh.lv būs iespēja redzēt gaisa kvalitātes datus no Liepu pamatskolas telpām. Par katru telpu dati tiek atjaunoti ar 2 minūšu intervālu.
Lai iegūtu informāciju par gaisa kvalitātes izmaiņām, ir iespējams arī līkņu veidā aplūkot uzkrāto datu attēlojumu par noteiktu laika intervālu

Lasīt tālāk ...

Ar ziedu smaržām Liepu pamatskolā aizvadīts 9. klases izlaidums!

izlaidums liepu pamatskol 10062022 18 20220712 1148928237

Pirms vasaras saulgriežiem 10.jūnijā Liepu pamatskolā aizvadīts 9.klases izlaidums. Šajā 2021/2022 m.g. Liepu pamatskolu pabeidza 7 absolventi!
Šobrīd absolventiem ir pārdomu laiks, kuri kā tādi raibi tauriņi stāv dzīves krustcelēs un izvēlas sev īsto dzīves ceļu. Svētku brīdī kopā ar absolventiem bija viņu radi un draugi... Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem teica Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere un struktūrvienības “Liepu pamatskola” vadītāja Gaļina Bogdanova, novēlot atrast pareizo virzienu, kurā doties, nebaidīties no augstiem mērķiem un nebīties pieļaut kļūdas, jo dažreiz labāk ir mācīties no savām kļūdām.

Lasīt tālāk ...

Projekta "PuMPuRS" aktualitātes Liepu pamatskolā 2021./2022. mācību gadā

pumpurs

2021.-2022. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas pedagogi sniedza individuālās konsultācijas 7 skolēniem, kuriem ir dažāda rakstura grūtības mācībās, kā arī atbalstīja skolēnus, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā. Katra izglītojamā problēmu risināšanai nepieciešama individuāla pieeja un savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi.

Lasīt tālāk ...

Liepu pamatskolas aktualitātes

Ģerbonis

31.05.2022. plkst.9.30., Liepu pamatskolā notiks svinīgs pasākums ”SKOLAS LEPNUMS”.Tas ir tradicionāls pasākums, kurā tiks godināti skolēni, kuri mācību gada laikā piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un dažādās skatēs, un līdz ar to cēluši skolas godu.

No 2022. gada 18. maijā 9. klases skolēniem sākas eksāmenu laiks, kurā audzēkņiem būs jāparāda sava zināšanu bagāža, kas iegūta visa mācību procesa laikā. Šogad skolēni kā parasti kārto 5 eksāmenus kopā ar Maltas vidusskolas 9. klases audzēkņiem. Pirmais eksāmens bija valsts valodas centralizētais eksāmens (18.05.2022.). Tālāk savas prasmes un iemaņas zināšanās būs vēl jāparāda- krievu valodas (24.05.2022), matemātikas (27.05.2022.), angļu valodas (01.06.2022.) un Latvijas vēstures (07.06.2022.) eksāmenos. Gribam novēlēt audzēkņiem veiksmi, pacietību, izturību!

9.klases absolventu izlaiduma vakars Liepu pamatskolā notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst. 15.00.

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022