Projekta "PuMPuRS" aktualitātes Liepu pamatskolā

pumpursŠajā mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “PuMPuRS”. Projekta ietvaros atsevišķiem skolēniem bija iespēja apmeklēt papildus individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuru apguve sagādāja grūtības.

Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma papildus individuālas konsultācijas. Pedagogi centās pielietot dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Šī mācību gadā 1.semestrī projektā piedalījās 7 skolēni no 3. līdz 9.klasei un konsultācijas sniedza 6 pedagoģi. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu, krievu, angļu valodā un matemātikā.
Individuālais darbs labvēlīgi ietekmējis izglītojamo darbu stundu laikā, radīja skolēniem lielāku pārliecību par sevi, uzlaboja mācību sasniegumu dinamiku. Gandrīz visi skolēni labprāt apmeklēja šīs nodarbības, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis un uzlabojās sekmes mācībās.

Gaļina Bogdanova,
Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas "PuMPuRS" koordinatore

  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” norise Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā.

Tēti ir pelnījuši Tēva dienu!

Tevu dienaLatvijā Tēva dienu atzīmē septembra otrajā svētdienā, attiecīgi šogad – 12. septembrī.
Tēva diena kā svinams pasākums vēl aizvien nav izvērties par tradīciju, tāpēc lai šos svētkus popularizētu, mums radās ideja izveidot bērnu darbu izstādi “Kaklasaite tētim.”
Ar saviem darbiem bērni šo dienu tēviem padarīs krāsaināku un jautrāku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klāt jaunais 2021./2022. mācību gads!

Liepu skola 3

1.septembris, kā parasti, skolā ienāk ar skolēnu čalām, smiekliem un krāšņo rudens ziedu pušķiem, bet mūsdienās tas ienes arī savas korektīvas. Lai skolēni varētu droši mācīties klātienē, pirms mācību sākuma visiem izglītojamiem un nevakcinētajiem skolas darbiniekiem tiks veikta Covid-19 testēšana.
Šogad Liepu pamatskolā uzsāks mācības 7 pirmklasnieki. Pirmās klases audzinātājas darba pienākumus veiks bijusī Liepu pamatskolas absolvente – Sņežana Karziņina.

Lasīt tālāk ...

Projekta "PuMPuRS" aktualitātes Liepu pamatskolā

pumpurs

 

Jau otru mācību gadu Liepu pamatskola piedalās projekta "PuMPuRS" darbībā. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.
Projekta ietvaros II semestrī 2020.-2021.mācību gadā tika sniegts atbalsts sešiem zēniem un vienai meitenei. Projektā iesaistītie skolēni bija vecumā no 12 gadiem līdz 17 gadiem. Divi skolēni mācās 9.klasē, divi -7.klasē un trīs skolēni no 6.klases.
Katram skolēnam tika izveidoti individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuru apguve sagādāja grūtības.
Pedagogi centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Skolēniem projekta ietvaros tika sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu, krievu un angļu valodā, matemātikā, ķīmijā un ģeogrāfijā. Konsultācijas sniedza 6 pedagogi.
Šajā semestrī daudz grūtību sagādāja darbs attālinātā mācību režīmā. Skolēnu tehniskais nodrošinājums mājās bija ļoti atšķirīgs. Daudzās ģimenēs vienīgo datoru bija jādala ar māsām, brāļiem vai ar vecākiem, jo daudzi arī strādā attālināti. Ne visiem projektā iesaistītajiem skolēniem bija nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai veiksmīgi strādātu ar datoru. Dažiem bija grūtības ar pašdisciplīnu un sava laika plānošanu. Dažreiz konsultācijas notika pēc vairākiem skolotāju atgādinājumiem, vai pavisam nenotika.
Neskatoties uz grūtībām, projektā iesaistītie izglītojamie un pedagogi ir ieinteresēti projekta tālākajā darbā.

 

Lasīt tālāk ...

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022