• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Centrālā ceļa Pleikšņos Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, divu posmu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

FaceBook  

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2018/1
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Centrālā ceļa Pleikšņos Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
divu posmu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
CPV kods: 71240000-2 (arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Rēzeknes novada Ozolaines pagasts Pleikšņu ciems.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 31.oktobrim. Autoruzraudzība - līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
6. Piedāvājumus iesniegt: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 2.maijam plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma nolikums
Publicēts: 19.04.2018.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 03.05.2018.


 

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022