• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Centrālās ielas seguma atjaunošana posmā starp garāžām Pleikšņu ciemā

FaceBook  

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2017/4
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Centrālās ielas seguma atjaunošana posmā pie garāžām Pleikšņu ciemā, CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.oktobrim.
6. Piedāvājumus iesniegt: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 16.augustam plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 04.08.2017.

Projekts - Centrālās ielas seguma atjaunošana posmā starp garāžām Rēzeknes nov.,Ozolaines pag., Pleikšņu c.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts 18.08.2017.

Iepirkuma līgums 6.3/16

Vienošanās pie iepirkuma līguma


 

 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022