• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bibliotēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana

FaceBook  

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2017/1
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “ Lazdas”, Balbišu ciems, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Bibliotēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Līguma izpildes laiks - no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 28.aprīlim.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 31.janvārim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
1.stāva plāns
Bibliotēkas telpu plāns
Publicēts: 20.01.2017.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 07.02.2017.

Iepirkuma līgums

Vienošanās pie Iepirkuma līguma


AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022