• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Tu! Esi! LV!

FaceBook  

21.martā Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" ZEIMUĻS rīkoja jauniešu tikšanos un diskusiju projekta „TUESILV" ietvaros ar viedokļu līderiem Rēzeknes novada Ozolaines pagastā.
Jāmin, ka „TUESILV" - tā saucas jauniešu līdzdalības, uzņēmējdarbības un sadarbības prasmju attīstības projekts, kura aktivitātes Latgales reģionā no 2014. – 2015.gadam koordinēs un organizēs Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" ZEIMUĻS.
Minētajā diskusijā piedalījās 20 Rēzeknes novada Ozolaines pagasta un kaimiņu pagastu jaunieši, Rēzeknes un Rēzeknes novada jaunatnes darbinieki, Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes brīvprātīgie, Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgie, Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, metālapstrādes uzņēmuma „Leax" vadītājs Gints Jačuks.

Tikšanās mērķis bija neformālā atmosfērā pārrunāt jauniešu līdzdalības iespējas vietējā pašvaldībā, uzsvērt jauniešu brīvprātīgā darba nozīmi sabiedrībā un katra jaunieša personības izaugsmē, kā arī aicināt jauniešus saskatīt savas karjeras un nodarbinātības iespējas savā dzīvesvietā.
Diskusijas sākumā visi dalībnieki nedaudz iepazinās, kopā veidojot „Facebook" interaktīvos profilus. Tikšanās gaitā katram jaunietim bija iespēja tikties ar 4 darba grupu ekspertiem un izteikt savas idejas, priekšlikumus, kā jaunieši regulāri varētu līdzdarboties savas pašvaldības sabiedriskajos procesos, veikt brīvprātīgo darbu, attīstīt savu uzņēmējdarbību.
Tikšanās laikā izskanēja dažādi priekšlikumi un idejas jauniešu līdzdalībai. Piemēram, jaunieši varētu sadarboties ar pašvaldību un vasaras laikā strādāt vietējos atpūtas kompleksos, veikt lauksaimniecības darbus, sagādāt augļus skolām, rīkot talkas. Tāpat jaunieši uzsvēra nepieciešamību ciešāk sadarboties ar vietējā pagasta vadību, aicinot lēmumu pieņēmējus uz savām tikšanās vietām, piemēram, jauniešu centriem. Ir svarīgi lauzt stereotipus, kas bieži valda pieaugušo prātos, ka jaunieši neko nevar un negrib. Veicot kopīgus labus darbus sadarbībā ar pašvaldību, mainīsies arī vietējās sabiedrības viedoklis par jauniešiem, kā arī jaunieši vairāk sajutīsies piederīgi savai dzīvesvietai. Izskanēja idejas, ka jaunieši paši brīvprātīgi var organizēt sporta spēles pagastu jauniešiem, sakopt peldēšanās vietas, atjaunot futbola laukumu, rīkot paaudžu sadarbības pasākumus, labdarības akcijas, organizēt spēles mazākiem bērniem, veidot jaunus video savā pagastā, kā arī brīvprātīgi mācīt citiem to, ko paši prot vislabāk, piemēram, rokdarbus, mūziku utt.
Jaunieši ekspertiem varēja uzdodot arī jautājumus „iz privātās dzīves", piemēram, par ko jūs bērnībā sapņojāt kļūt, pastāstiet par savu pirmo nopelnīto santīmu, ko visaugstāk vērtējat cilvēkos u.c.
Jācer, ka jaunieši savas izteiktās idejas un priekšlikumus steigs īstenot dzīvē, savukārt pieaugušie motivēs un atbalstīs jauniešus rīkoties!
Paldies visiem tikšanās dalībniekiem - jauniešiem, kā arī jauniešu sadarbības partneriem un atbalstītājiem - Edgaram Blinovam, Leilai Rasimai, Gintam Jačukam, Lindai Vanagai, ZEIMUĻA brīvprātīgajiem - Arnim Krancānam, Carmen Encuentra (Spānija), Anas Abu Joudah (Jordānija).

Projektu "TUESI.LV" īsteno biedrība "NEXT" sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādi „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" un citām organizācijām un pašvaldībām Latvijā. Projekta informatīvais sadarbības partneris ir A/S "Dienas mediji".

Fotogalerija

Informāciju sagatavoja
Iveta Balčūne
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes
„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"
Jaunatnes lietu speciāliste

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022