• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Dzirksteles ielas (posmā no Centrālās ielas līdz Griškānu pagasta robežai – 1,4 km garumā) ciems Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, pārbūve

FaceBook  

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2015/11
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Dzirksteles ielas (posmā no Centrālās ielas līdz Griškānu pagasta robežai – 1,4 km garumā) ciems Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, pārbūve
CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Pleikšņu ciems, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
6. Piedāvājumus iesniegt Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 24.novembrim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija

Būvprojekts
Publicēts: 11.11.2015.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 26.11.2015.


AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022