Vēsture

FaceBook  

 

Par skolu

         Mūsu skola pirmo reizi tika pieminēta arhīva dokumentos 1932.gadā, bet tā jau agrāk strādāja kā Laizānu krievu sākumskola. Tā izvietojās muižas ēkā, kuru cēlis pans Benislavskis, pēc tautības polis. Muižas ēka kalpoja kā atpūtas vieta, kurai apkārt itāļu arhitekts izveidoja aleju un dīķu sistēmu- tagadējo Laizānu parku. Sākumā skola bija 4-gadīga un pakļauta Rēzeknes apriņķa izglītības nodaļai.

No 1949. gada līdz 1959. gadam skola tika dēvēta par Lipenskas 7-gadīgo skolu. Sakarā ar pāriešanu uz 8- gadīgo izglītību 1959. gadā iegūst nosaukumu Liepu 8- gadīgā skola un saglabā to līdz 1990. gadam.

1962. gadā notika skolas ēkas rekonstrukcija. Skolai bija piebūvēts otrais stāvs, sporta zāle, internāta telpas. Lai iegūtu vidējo izglītību 1967. gadā skolā bija atvērta neklātienes nodaļa.

1991. gada 21. janvārī skola pāriet Ozolaines pagasta pašvaldības pārziņa un iegūst nosaukumu Liepu pamatskola.

Deviņdesmitajos gados Liepu pamatskola uzsāka draudzību ar Norvēģijas pilsētu Ārendāli, kuras rezultātā mūsu skolēni vairākus gadus brauca ciemos uz Norvēģiju, dzīvoja skolēnu ģimenēs, apmeklēja skolu, kā arī piedalījās pilsētas svētkos. Norvēģi arī ciemojās mūsu skolā vairākas reizes, iepazina Latvijas dabu, kultūru, cilvēkus, kā arī dzīvoja skolēnu ģimenēs.

No 2001. gada Liepu pamatskola veiksmīgi piedalījās vairākos projektos, kuru rezultātā tika veikta skolas renovācija, uzlabota materiāli tehniskā bāze, kā arī tika izveidots skolas muzejs.

2009.gadā „Liepu pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” projekta ietvaros ir veikta Liepu pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija kopā par summu 138 037 lati. Projekta realizācijas laikā ir uzcelta katlu mājas ēka , ierīkoti iekšējais un ārējais ūdensvads, ārējie un sadzīves kanalizācijas tīkli, ārējie siltumtīkli, ierīkota apkures sistēma skolā.

No 2009.gada 29.jūlija Liepu pamatskola tika reorganizēta par Maltas 2.vidusskolas struktūrvienību.

Liepu pamatskola atrodas Rēzeknes novadā, Ozolaines pagastā, kurā dzīvo apmēram 2000 iedzīvotāji.

Savā pastāvēšanas laikā skola ir izlaidusi dzīvē vairāk par 2000 skolēniem. Daudzi no tiem ir ieguvuši augstāko izglītību un maģistra grādu.

Pašlaik skolā mācās apmēram 80 skolēni un strādā 14 skolotāji un 13 tehniskie darbinieki. 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022