Teritorijas plānojums

FaceBook  

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka 2013. gada 21.februāra domes sēdē (protokols Nr.5, 95.§) ir apstiprināta Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam, bet 2013. gada 1.augusta domes sēdē (protokols Nr.19, 1.§) ir apstiprināts Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (skat. 2013.gada 8.augusta publikāciju oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” – www.vestnesis.lv, sadaļa „Dažādi sludinājumi”).

Ar apstiprināto jauno Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja iela 95A, Rēzekne) un pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 „Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

 Attīstības plānošanas dokumenti:

Rēzeknes novada teritorijas plānojums (2013-2024)

Rēzeknes novada attīstības programma

Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033

Teksta daļa :  Grafiskā daļa: 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas esošā izmantošana 1

Teritorijas esošā izmantošana 2

Teritorijas plānotā izmantošana 1

Teritorijas plānotā izmantošana 2

Bekšu ciema teritorijas esošā izmantošana

Bekšu ciema teritorijas plānotā izmantošana

Ozolaines pagasta Bekšu ciema funkcionalais zonējums

Ozolaines pagasta funkcionalais zonējums

 

 

 

 

 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022