• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


„Pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” zibens aizsardzības sistēmas izbūve un elektroapgādes ierīkošana Līgo kalnā” - pārtraukts

FaceBook  

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2015/7
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” zibens aizsardzības sistēmas izbūve un elektroapgādes ierīkošana Līgo kalnā
CPV kods: 45312310-3 (zibens aizsardzības ierīkošanas darbi), 45311000-0 (elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi); iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās, atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
4. Iepirkuma izpildes vieta: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: Zibens aizsardzības ierīkošana no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 20.jūnijam; elektroapgādes ierīkošana līdz 2015.gada 12.jūnijam.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 18.martam plkst.16-15 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Tehniskās shēmas (lejupielādēt uzreiz)
Publicēts: 05.03.2015.

Precizējumi
Plakantērauds 30x4 (24m josla) paredzēta savienojuma no zemējuma elektroda līdz mērījuma klemmei 233/8-10xFL30-40, uz katru pievadu no zemējuma elektrodiem ir paredzēti 3m plakantērauda līdz mērījuma klemmei.
Publicēts: 11.03.2015.

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 16.03.2015. lēmumu Nr.2 iepirkums "Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē "Jāņtārpiņš"" (id.Nr.OPP 2015/7) tika pārtraukts.
Publicēts: 16.03.2015.


AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022