• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


„Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš””

FaceBook  

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 26.01.2015.lēmumu Nr.2 iepirkums „Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš""( id.Nr.OPP 2015/2) tika pārtraukts.
Publicēts: 26.01.2015.


„Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš””

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2015/2
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Zibensnovedēja ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš"
CPV kods: 45312310-3 (zibens aizsardzības ierīkošanas darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Iepirkuma izpildes termiņš: no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 1.augustam.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 2.februārim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
Publicēts: 20.01.2015.

Papildus informācija. ĒKAS PLĀNS
Publicēts: 22.01.2015.


 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022