• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Par ierobežojumiem uz pagasta autoceļiem

FaceBook  

No š.g. 8.aprīļa līdz 12.maijam uz Ozolaines pagasta autoceļiem būs ierobežojumi.
Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļos ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu pavasara atkušņa laikā un arī vēlāk rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.

Pārvaldes atbildīgā amatpersona apsekoja pagasta autoceļus un pamatojoties uz Ministru kabineta 1998. gada 15.decembra noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi" pieņēma lēmumu par maksimālās masas ierobežojumiem uz zemāk apkopotajiem pagasta autoceļiem.IMG 4246-edit

Atgādinām, ka:
pa visiem pagasta autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar ceļa īpašnieku saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme "svaigpiena transportlīdzeklis".
Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības darbinieki sadarbībā ar Valsts policiju.

Ar informāciju par autoceļiem, kuros plānots ieviest pagaidu satiksmes ierobežojumus šķīdoņa laikā, kā arī šo ierobežojumu pašreizējo stāvokli var iepazīties mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Ozolaines pagasta autoceļu saraksts uz kuriem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums.

Pagasts

Autoceļa numurs

Autoceļa nosaukums

Maksimālās masas ierobežojums t

Ozolaines

pagasts

7601

Rēzekne- Pleikšņi- Ritiņi

7

7602

Tēviņi-Tēviņu kapi

7

7604

Bumbiški-Kivki-Balbiši

7

7605

Balbiši-Runči-Rubuļi-Gaiduļi

7

7606

A-13-Skuju kapi

7

7607

A-13- Runču kapi

7

7608

A-13 –Runči

7

7609

Rubuļi-Križevniki-Škvarķi

7

7610

A-13-Jeroščenku kapi  

7

7615

Pauliņi-Kampiški-Andronovas kapi

7

7618

Bekši-Dzeņi-Laizāni- Beņislavova- Silmalas robeža

7

7619

A-13-Laizāni-Groverišķi – Pauliņi

7

7620

A-13-Dzeņi

7

7626

Groveriški-Slobodas kapi

7

7629

Uļjanova- Križevniki

7

7632

Maremonta-Bugri

7

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022