• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Ozolaines pagasta autoceļu saraksts uz kuriem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums

FaceBook  

7.tonnas

Ozolaines pagasta autoceļiem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums.
Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļos ir piespiedu pasākums, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, kad ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.42 "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme" tiek ieviests maksimālās masas ierobežojums uz zemāk apkopotajiem pagasta autoceļiem.

Atgādinām!!!
Pa visiem pagasta autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar ceļa īpašnieku saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme "svaigpiena transportlīdzeklis".
Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības darbinieki sadarbībā ar Valsts policiju un Rēzeknes novada pašvaldības Administrativo inspekciju.

Ozolaines pagasta autoceļu saraksts uz kuriem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums.

Autoceļa numurs            Autoceļa nosaukums

Maksimālās

masas

ierobežojums t

7601 Rēzekne- Pleikšņi- Ritiņi 7
7602 Tēviņi-Tēviņu kapi 7
7604 Bumbiški-Kivki-Balbiši 7
7605 Balbiši-Runči-Rubuļi-Gaiduļi 7
7606 A-13-Skuju kapi 7
7607 A-13- Runču kapi 7
7608 A-13 –Runči 7
7609 Rubuļi-Križevniki-Škvarķi 7
7610 A-13-Jeroščenku kapi   7
7614 A-13-Pauliņi-Ozolmuižas robeža 7
7615 Pauliņi-Kampiški-Andronovas kapi 7
7618 Bekši-Dzeņi-Laizāni- Beņislavova- Silmalas robeža 7
7619 A-13-Laizāni-Groverišķi – Pauliņi 7
7620 A-13-Dzeņi 7
7626 Groveriški-Slobodas kapi 7
7628 A-13-Bumbiški 7
7629 Uļjanova- Križevniki 7
7632 Maremonta-Bugri 7

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022