• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Aicinām iesaistīties Ozolaines pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā padomē!

FaceBook  

Ozolaine burti

Ar mērķi veicināt vietējās sabiedrības saikni ar Rēzeknes novada pašvaldību darbojas Ozolaines pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā Padome.
Padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī veido sabiedrisko domu Ozolaines pagastā. Ņemot vērā to, ka pārstāvju darbs padomē tika apstiprināts uz 4 gadiem, un šis termiņš ir jau notecējis, aicinām līdz 31.08.2022. pieteikties ikvienu interesentu dalībai Ozolaines pagasta Iedzīvotāju konsultatīvajā Padomē (tālr.64640171).

No Padomes locekļiem tiek ievēlēts Padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs, kuri organizē Padomes darbu. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī.
Padomes darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un Ozolaines pagasta pārvaldi, Rēzeknes novada pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par novadam un pagastam aktuāliem jautājumiem.
Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana par šādiem jautājumiem:
- pagasta pārvaldes budžets (ienākumu un izdevumu tāme);
- novada Attīstības plāns, koncepcijas un citi stratēģiski svarīgi dokumenti;
- atsevišķu teritoriju attīstība, detālplānojumi un infrastruktūra;
- nozīmīgi attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana pagastā un Rēzeknes novadā, kā arī ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;
- pašvaldības izdotie saistošie noteikumi;
- nodokļu politika novadā, pašvaldības nodevas un sabiedrisko pakalpojumu cenas un tarifi;
- iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības;
- vides aizsardzība;
- Rēzeknes novada “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošana;
- pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējā informācijas apmaiņa;
- noskaidrot iedzīvotāju viedokli un rakstiska ziņojuma veidā informēt par to novada pašvaldību;
- sekmēt pagasta iedzīvotāju informēšanu par pašvaldībai iesniedzamajiem priekšlikumiem;
- apzināt un apkopot pagasta iedzīvotājiem aktuālās problēmas un veicināt sabiedrības saskaņu.
Pirmā Ozolaines pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā Padome jaunajā sastāvā ir ieplānota 06.09.2022. plkst.16.00 Ozolaines Tautas nama telpās.

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022