• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Maija dziedājumi Ozolaines pagastā un BUMBIŠKU KRUCIFIKSA jubileja!

FaceBook  

IMG 2191

Maija dziedājumi Dievmātes godam, ar Ozolaines Tautas nama folkloras kopas "Zeiļa" piedalīšanos, pie Ozolaines pagasta teritorijā esošajiem krucifiksiem un svētvietām notiks:
15.maijā plkst. 15.00. pie Laizānu sādžas krucifiksa.
17.maijā 
-plkst.15.00. pie Ozolaines pagasta pārvaldes krucifiksa;
-plkst. 16.00 pie Pleikšņu ciema krucifiksa.
22.maijā
-plkst.11.00. Runču kapličā;
-plkst.12.00. pie Bumbišķu sādžas krucifiksa.

14.19.2016 4

BUMBIŠKU KRUCIFIKSS
Bumbišku krucifikss tika izveidots 1992.gadā. Tā autori un meistari ir Ozolaines pagasta iedzīvotāji- brāļi Stirāni. Vietu tā ierīkošanai atvēlēja Jānis Gadzāns uz savas zemes, sakot: „Krusts nepieder tikai man, bet gan katram no mums! Visiem tas ir jāuztur un jākopj!” Lai labiekārtotu teritoriju ap krucifiksu, bērzus stādīšanai atnesa A.Krastiņš, ceriņu krūmus- Vladislava Ozolniece un papeles- Tekla Šnevele. Kokus palīdzēja stādīt Raimonds Ūgainis, Dainis Ūgainis un Raitis Rītiņš. Tika ierīkotas arī puķu dobes. Krucifiksu iesvētīja priesteris Blaževičs. Reiz lūgšanās vakarā piedalījās priesteris Imants Petrovskis. Brāļi Stirāni laika gaitā parūpējās arī par krucifiksa atjaunošanu.

Tradīcijas
Viena no senākajām tradīcijām, kas saistītas ar krucifiksu, ir značku vilkšana jeb apsolīšana izvilkto labo darbu vai nodomu izpildīt līdz nākamajam vakaram vai darīt to visu mēnesi. Ir značkas, kas paredzētas vienai dienai, ir tādas- kas paredz veikt labo darbu vai nodomu visu mēnesi.

Kopš 2015.gada Bumbišku krucifiksu maija mēnesī ik gadu apciemo arī Ozolaines Tautas nama fokloras kopa „Zeiļa”, kopā ar Bumbišku ciema iedzīvotājiem veltot lūgšanas Jaunavas Marijas godam un dziedot maija mēnesim atbilstošos īpašos dziedājumus un veltot lūgšanas.

Kopš 2020.gada tika ieviesta vēl viena tradīcija- pēc 14.augusta Vissvētākājas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku krusta ceļa Aglonā, atvest no šīs svētvietas svecīti un nolikt to pie krucifiksa iededzināšanai un lūgšanai tiem, kuri paši nav varējuši aizbraukt uz Aglonas svētkiem.

Krucifiksa rotāšana
Ziemassvētku laikā krucifikss tiek greznots ar Ziemassvētku vainagu un egļu zariem. Šāds rotājums paliek līdz Pelnu dienai. Visu Lieldienu gavēni krucifiksam nav dekoru, līdz pat Lieldienām. Savukārt, pēc Lieldienām un līdz pat vēlam rudenim krucifikss tiek greznots ar svaigiem ziediem un dabas veltēm apkārt tam, bet uz paša krusta tiek uzkārts mākslīgo ziedu vainags. Tad atkal dekorēšanai ir pārtraukums līdz Ziemassvētku laikam.

Lūgšanas
Lūgšanu pie krucifiksa secība un kārtība:

Rožukroņa lūgšanas.
Lūgšana „Es tycu...”
Litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam.
Lūgšana „Tovā patvārumā...”
Lūgšana Sv.Jāzepa godam.
Lūgšana Svētā Tēva nodomā.
„Debess Karalīne...”(Lieldienu laikā).
„Kunga Eņģelis...” (Pēc Vasarsvētkiem).
dziesma. „Noc, Svātais gors, Dīvs Radeitojs” (Dzied 9 dienas pirms Vasarsvētkiem).
Dziesmas Vissvētākās Jaunavas Marijas godam.
dziesma. „Vēļ reizi vokorā es syutu”.
Lasījumi katrai dienai. Kas notika, kas jāsaka....
Apsolījumi.

Cilvēki, kas  30 gadu laikā piedalījušies krucifika lūgšanās maija mēnesī:
Tekla Stirāne
Stefānija Melne
Vanda Kokina
Tekla Šnevele
Nina Orlova
Lūcija Stikute
Tekla Sudnika
Veneranda Mitreviča
Viļa Krole
Vladislava Ozolniece
Aina Ozolniece (Jakovele)
Valentīna Šnevele
Marija Gaidule
Antons Gaidulis
Zinaīda Melne
Olga Krole
Veronika Dambe
Diāna Moroza
Stefānija Ūgaine
Intars Puksts
Natālija Ūgaine
Jūlija Kolesnikova
Folkloras kopa „Zeiļa”

Bumbišku krucifiksa  atbalstītāji 30 gadu laikā:
Nadežda Šnevele
Veneranda Mitreviča
Marija Gaidule
Kristīne Ritiņa
Tatjana Ivanova
Raimonds Ūgainis
Stanislavs Šnevelis
Aivars Stirāns
Gunārs Stirāns
Raitis Rītiņš

Šī gada 22.maijā, svētdien, notiks Bumbišku krucifiksa 30 gadu jubilejas svinīgais pasākums, pulcējot ticīgos ļaudis, kas sevi uzskata par piederīgiem šai ciemam nozīmīgajai svētvietai. Piedalīties īpaši tiks aicināti gan krucifiksa veidotāji, gan priesteris un citi nozīmīgi cilvēki, padarot šo dienu par īpašu svētku dienu!

Raksts sagatavots,
pamatojoties uz Bumbišku sādžas iedzīvotājas
Natālijas Ūgaines apkopoto informāciju

 

 

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022