• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Paziņojums par izsoļu pagaidu pārtraukšanu Pleikšņu ciemā

FaceBook  

Pleiksni

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2021. gada 15. aprīļa lēmumu "Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.8, 31. §), pašvaldība ir uzsākusi Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma izstrādi, kuras mērķis ir Teritorijas plānojuma detalizēšana, radot priekšnoteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciema vidē.

Plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiek meklēti risinājumi vairākām šā brīža aktuālajām problēmām, kā piemēram, transporta infrastruktūras risinājumi (ielu tīkls, piekļuves iespējas operatīvajam transportam, ceļu un ielu sarkano līniju precizēšana u.c.), inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju (energoapgāde, ūdensapgāde, kanalizācijas sistēmas u.c.) izvietojuma priekšlikumi, kas atbilst arī vides aizsardzības normām, publiski pieejamu sporta, atpūtas un dabas teritoriju nodrošinājums, kā arī citi risinājumi.
Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma izstrādes gaitā tiek apzināta pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu Pleikšņu ciemā nepieciešamība pašvaldības funkciju nodrošināšanai, līdz ar to, uz laiku tiek pārtraukta pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu atsavināšana izsoļu kārtībā.

Marina Borisova
Zemes lietu speciāliste Ozolaines pagastā

Foto: Deonisijs Jefremovs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022