• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Par nekustamo īpašumu izsoli Ozolaines pagasta Pleikšņu ciemā

FaceBook  

Ritausma93

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Rītausma 93” ar kadastra Nr. 7876 001 0497, Rēzeknes novada Ozolaines pagastā. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0497, kuras platība ir 0,04 ha (400 kv.m).
Izsoles sākumcena – EUR 973. Nodrošinājums – EUR 97. Izsoles solis – EUR 100.


Ceļmaliņas
Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Ceļmaliņas” ar kadastra Nr. 7876 001 2452, Rēzeknes novada Ozolaines pagastā. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2186, kuras platība ir 0,0588 ha (588 kv.m).
Izsoles sākumcena – EUR 1832,00. Nodrošinājums – EUR 183. Izsoles solis – EUR 100.


Migla
Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Migla” ar kadastra Nr. 7876 001 2458, Rēzeknes novada Ozolaines pagastā. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2082, kuras platība ir 0,091 ha (910 kv.m).
Izsoles sākumcena – EUR 2388,00. Nodrošinājums – EUR 239. Izsoles solis – EUR 100.

Izsoļu sākums – 14.03.2022. plkst. 13.00. Pieteikšanās izsolēm līdz – 03.04.2022.
Izsoļu noslēgums – 13.04.2022. plkst. 13.00.

Elektronisko izsoļu norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv un https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/izsoles-sludinajumi/ .

 

Saskaņot objektu apskates laiku var iepriekš sazinoties ar
iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” pārstāvi
pa tālruni 64644844 vai 28223706 (Marina Borisova)

 

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022