“Latvijas skolas soma” Liepu pamatskolā no 01.09.2021. līdz 20.12.2021.

FaceBook  

soma

Šajā mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, projekts “Latvijas skolas soma” piedāvā skolēniem dažādas aktivitātes. Mēs, Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā izmantojām piedāvājumu no SIA „Sveču darbnīca” - sveču meistardarbnīcas programmu. Pirms nodarbībām skolēni latviešu valodas un vēstures stundās parunāja par sveču attīstību vēstures laika gaitā. Vizuālās mākslas stundās zīmēja sveces.
2021.gada 11.oktobrī visi skolēni pa klašu grupām apmeklēja Sveču meistardarbnīcas nodarbības. Lektors izsmeļoši pastāstīja par to, kā senatnē cilvēki izgaismoja mitekļus. Viņš ar uzskates materiāliem rādīja, kādas bija apgaismošanas ierīces agrāk un kā tās mainījās laika gaitā. Skolēni ar interesanti klausījās un atbildēja uz lektora daudzveidīgajiem jautājumiem un papildināja savas zināšanas par svecēm un to izgatavošanu.

sveces 4
Visinteresantākā bija nodarbības praktiskā daļa, kad skolēni paši savām rokām varēja pagatavot un izkrāsot trīs dažādas sveces. Katrs izvēlējās tādus materiālus un krāsas, kuras viņiem patika vislabāk. Skolēni saprata, ka sveci radīt ir interesants un aizraujošs process. Sveces izgatavošanas laikā skolēni varēja padomāt par tiem cilvēkiem, kam var uzdāvināt sveces. Īpaši liels bija skolēnu prieks, kad savas izgatavotās sveces viņi varēja paņemt līdzi.
Skolēni atzina, ka nodarbība bija ļoti izzinoša un aizraujoša. Gandrīz visi skolēni sveces gatavoja pirmo reizi. Iegūtās zināšanas skolēniem būs noderīgas vēstures, sociālo zinību, ķīmijas stundās un dzīvē.

sveces 1
3. un 4. klašu izglītojamie ZOOM platformā skatījās digitālo izrādi "Misija Zeme", kuru piedāvāja biedrība „SAVIENOJUMS”. Izrādē tika sapludināta zinātne ar fantāzijas pasauli, tā rosina radoši un atbildīgi domāt par vidi, kurā dzīvojam. Skolēni kopā ar pētniekiem Elizabeti un Jāni izzināja mūsu planētas rašanās noslēpumus. Kosmosā viņi saskarās ar magnētiskajām vētrām, skābajiem lietiem, kiberērgļa uzbrukumiem, risināja problēmas ar kosmosa kuģi un citus negaidītus sarežģījumus. Skolēni digitālo izrādi skatījās ar lielu interesi.

Gaļina Bogdanova
Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja un "Skolas soma" koordinatore

sveces 2

sveces 3

sveces 5

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022