• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Izdota grāmata „Ozolzīles zīmē”!

FaceBook  

IMG E7734

Mums katram ir tuva un svēta sava tēva sēta, vieta, kur esam dzimuši, auguši, aizvadījuši bērnības dienas. Lai kur mūs katru turpmāk ir aizveduši dzīves ceļi, dzimtā vieta vienmēr sauc atpakaļ, sauc, lai izstaigātu bērnības takas, izšķetinātu atmiņu kamolīti, atcerētos skaistākos dzīves brīžus.

Taču ir vieta, kura vieno daudzus. Un tas ir mūsu dzimtais Rēzeknes novada Ozolaines pagasts. Cik daudz katrs tā iedzīvotājs zina par savu pagastu, par tā rašanās vēsturi, attīstību, par tā likteni, izaugsmi? Ko mēs zinām par ļaudīm, kuri šeit dzīvojuši un dzīvo joprojām? Par šīm lietām un daudz ko citu visiem interesentiem pavēstīs grāmata „Ozolzīles zīmē”, kura tik tikko nākusi klajā, lai pastāstītu par mūsu tuvākās apkārtnes vēsturi jau no pašām gadsimtu dzīlēm - 13. gadsimta.

IMG 7806
7. augustā, Ozolaines pagasta svētku ietvaros, notika grāmatas „Ozolzīles zīmē” prezentācija. Tie bija lieli svētki un sniedza gandarījumu par paveikto, pirmkārt, autoru kolektīvam, kā arī visiem klātesošajiem. Grāmatas sastādītāji ir Sandra Ūdre un Edgars Blinovs, redaktore Skaidrīte Svikša, maketētājs, daudzu fotogrāfiju autors un grāmatas dizaina veidotājs Māris Justs. Grāmata ir krāsaina, bagāta ar Valsts arhīva materiāliem, senu avīžu publikācijām, folkloras ekspedīcijās savāktajiem materiāliem un ziņām, kuras snieguši pagasta iedzīvotāji, kā arī dalījušies ar fotogrāfijām no ģimenes arhīva.
Grāmata iespiesta SIA „Jelgavas tipogrāfija”.
Savā uzrunā Ozolaines pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs ar satraukumu un lielu gandarījumu par paveikto pateicās visiem, kuri pielikuši roku un sirdi grāmatas tapšanā. Šī grāmata tika salīdzināta ar tikko dzimušu bērnu, kuras svars 1190 grami un aptver 356 lappuses ar bagātīgu materiālu klāstu.
ebb30b2e 637c 434a 8885 7446c324c341

Grāmata ir saturiski daudzveidīga un ietver sevī vairākas nodaļas. Te ir gan svarīgāko notikumu hronoloģija, sākot ar 13. gadsimtu un beidzot ar mūsdienām. Grāmatā var sīki iepazīties ar Ozolaines pagasta identitātes zīmēm, tradīcijām, sasniegumiem, ar ciematiem un to vēsturisko attīstību, dabas bagātībām, daudz ir stāstīts par cilvēkiem un to dzīvesstāstiem.
Pasākumu darīja skanīgu Ozolaines Tautas nama folkloras kopa „Zeiļa” un vokālais ansamblis „Nadežda”. Jautrību un labu noskaņojumu nodrošināja Lūznavas tautas deju kolektīvs. Savas jaunākās dzejas vārsmas lasīja Bekšu ciema iedzīvotāja Marija Jurkova.
Svētki beigušies, bet grāmatas, kuras no lielas, senas lādes, kura atradās zem simboliskā ozola Ozolskvērā, no pagasta pārvaldes vadītāja rokām saņēma katrs svētku dalībnieks, tiks lasītas un ieņems goda vietu mūsu grāmatplauktos. Lai grāmatai skaists mūžs!

IMG E6994

Ināra Blinova
Ozolaines Tautas nama
Folkloras kopas "Zeiļa" vadītāja

AFIŠA

 MA2

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Aptaujas reuzltati

Identitātes Grāmata 2021


OZOLAINES KARTE


Gramatas Kampishki muza logo


 

zirgi beksos
VPG Ambient 
 
 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022