Liepu pamatskolā noslēdzies mācību gads!

FaceBook  

DJI 0027

Noslēdzies 2020./2021.mācību gads, kurš paliks atmiņā kā mācību gads attālinātā mācību režīmā. No 2020.gada 26. oktobra Liepu pamatskolas 7.- 9.klašu skolēni uzsāka mācības attālināti, no 7.decembra attālināti sāka mācīties arī 5.- 6.klašu skolēni un no 2021.gada 25.janvāra attālināti sāka mācīties visi skolēni. Darbs attālinātā mācību režīmā - tas ir jauns mūsdienu laika izaicinājums. Pa šo laiku mēs - skolotāji, skolēni un vecāki - uzzinājām daudz jauna par virtuālās vides iespējām.
Mācību darbā skola šajā laikā izmantoja dažādus savstarpējās saziņas veidus – e-klasi, tālruņus, īsziņas, WhatsApp - ar mērķi pēc iespējas produktīvāk nodrošināt saziņu ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Skolotāji veiksmīgai mācību vielas apgūšanai izmantoja tiešsaistes stundas (zoom.com, virtuālaskola.lv vai meet.google.com platformas), kurās skolotāji un skolēni varēja redzēt un dzirdēt viens otru.
Skola bija arī parūpējusies par nepieciešamās datortehnikas nodrošināšanu gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotājiem tika dota iespēja darbam izmantot savus skolas datorus. Skolēnu ģimenes, kurām mājās nebija ne datora, ne planšetes, ne atbilstoša telefona, saņēma viedierīci ar internetu uz attālināto apmācību laiku. Mācību procesam beidzoties, skolēniem saņemtās viedierīces jāatgriež skolai atpakaļ. Neskatoties uz sniegto palīdzību, skolēnu tehniskais nodrošinājums mājās bija ļoti atšķirīgs. Daudzās ģimenēs vienīgo datoru bija jādala ar māsām, brāļiem vai ar vecākiem, jo daudzi arī strādā attālināti. Daudz grūtību bija sākumskolā, jo sākumskolas vecuma bērniem vēl nav nepieciešamo prasmju un iemaņu, lai patstāvīgi strādātu ar datoru.

DJI 0029 1
Neskatoties uz visām grūtībām, arī šajā laikā ir iespēja paplašināt savu redzesloku, uzzināt daudz jauna, interesanta un aizraujoša. Projekts “Latvijas skolas soma” piedāvāja skolēniem dažādas aktivitātes tiešsaistē. Arī mūsu skolas skolēni, skolotāju –konsultantu vadīti, izmantoja šo iespēju.
1.- 4. klašu izglītojamie ZOOM platformā skatījās izrādi “Cauruļzobis vienīgais” Rēzeknes teātra “Joriks” aktieru izpildījumā. Tas bija mēmais detektīvs par neparastu, neredzētu dzīvnieku, kurš nelīdzinās ne īsti ķenguram, ne īsti trusim. Izrādes beigās norisinājās saruna starp aktieriem un skolēniem. Bērni atzina, ka izrāde bija ļoti interesanta, aizraujoša un izzinoša. To noskatoties tika gūtas pozitīvas emocijas, paplašināts skolēnu redzesloks dabaszinībās.
5.-9.klašu izglītojamie piedalījās interaktīvā nodarbībā “Zinātnes un mākslas krustpunkti” (Laboratorium.lv) ZOOM platformā, kur uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu tika ņemta filma “Dvēseļu putenis’’. Nodarbības vadītājs rādīja, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmas notikumus. Bērniem tika dota unikāla iespēja ieskatīties aizkulisēs, lai redzētu, kā top īsta māksla.
Liepu pamatskolas 6.-9. klašu skolēni no programma „Skolas soma” ( SIA „Dzīva skaņa”) izmantoja Imantam Kalniņam veltīto izglītojošo videolekciju „Sprādziens mūzikā”. Kā visi pasākumi šajā mācību gadā, arī koncertlekcija notika digitālā veidā.
Neskatoties uz to, ka ir tik daudz iespēju virtuālajā vidē, mēs tomēr atzīstam un saprotam, ka dzīvā saskarsme skolas mācību procesā un vidē ir ļoti būtiska un neaizvietojama.
Ārkārtas apstākļi pieprasa pastiprinātu sadarbību starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Šodien, mācību gada beigās, es gribu pateikt lielu paldies vecākiem par atbalstu, līdzdarbošanos savu bērnu izglītošanā un par sapratni. Un, protams, skolotājiem, kuriem paralēli darbam ar bērniem un vecākiem, notika ļoti regulāra un intensīva savstarpējā sadarbība dažādu jautājumu risināšanā. Šobrīd visi skolotāji, skolēni un vecāki izjūt lielu emocionālu izsīkumu, arī fizisku nogurumu.
Ļoti daudz labu vārdu no vecāku puses bija izskanējis par skolēnu pārtikas pakām. Paldies par to Ozolaines pagasta pārvaldei un Maltas pagastu apvienības pārvaldei.
Priekšā mūs gaida vasara. Novēlu, lai vasara būtu saulaina un silta, bagāta ar interesantiem piedzīvojumiem. Lai visiem ir laba iespēja atpūsties!

Laimīgu, veselīgu, veiksmīgu vasaru vēlot,
Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja Gaļina Bogdanova

Foto: Deonisijs Jefremovs

DJI 0023

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022