Digitālā koncertlekcija „Sprādziens mūzikā ”

FaceBook  

I.Kalniņam 80

Šogad vienam no izcilākajiem Latvijas komponistiem - Imantam Kalniņam aprit 80 gadi. Liepu pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties un noklausīties programmas „Skolas soma ” piedāvāto un Imantam Kalniņam veltīto izglītojošo, aizraujošo, saturīgo videolekciju „Sprādziens mūzikā”, kuru piedāvāja SIA „Dzīva skaņa”. Koncertlekciju vadīja Latvijā populāra mūziķe Ieva Sutugova.
Izglītojošā koncertlekcija „Sprādziens mūzikā” notika diģitālā veidā, kura paredzeta attālinātajam mācību procesam. Koncertlekcijas filmēšana notika studijā, kas aprīkota ar profesionālu gaismas, skaņas un video tehniku. Skoleniem bija iespēja noklausīties augstas kvalitātes skaņas ierakstus. Koncertlekcija tika pavadīta ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem profesionāļu sniegumā. Koncertlekcijā piedalījās pieredzējusi, augsti profesionāla instrumentāla grupa. Visi priekšnesumi tika sniegti emocionali pozitīvā gaisotnē. Skolēni atcerējās un atsauca atmiņā, kas ir instrumentāls kvintets, izbaudīja populāru mūzikas instrumentu, kā kontrabass, ģitāra, čells, sitamie instrumenti, spēlēšanas īpatnības un plašās iespējas. Diģitālās koncertlekcijas laikā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas mūzikas dzīves aktualitātēs, populārās mūzikas žanru daudzveidībā, Imanta Kalniņa daiļradē un aizpildīt darba lapu ar organizatoru piedāvāto krustvārdu mīklu.

Skolēniem bija iespēja digitālā veidā noskatīties un noklausīties izcilu lekciju, kurā organiski savijās kopā bagātīgi piedāvātie muzikālie priekšnesumi, kā piemēri par katru mūzikas stilu kopš 20. gadsimta 30. gadiem līdz mūsu dienām gan Latvijas, gan pasaules mūzikas kontekstā. Pēc skolēnu atbildēm darba lapā var spriest, ka koncertlekcija bija laba iespēja pabūt mūzikas pasaulē un izbaudīt kvalitatīvu mūzikas skanējumu, uzzināt ko jaunu un interesantu. Skolēni guva priekšstatu, kādā veidā notiek mūzikas ierakstu veikšana profesionālā līmenī.
Iegūtās zināšanas un muzikālo pieredzi skolēni turpmāk izmantos mācību procesā mūzikas stundās , kurās tiks runāts sīkāk par mūzikas stiliem un to attīstības vēsturi.

Ināra Blinova
Maltas vidusskolas struktūrvienības
Liepu pamatskolas skolotāja

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022