Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

FaceBook  

pumpursOtro mācību gadu pēc kārtas Liepu pamatskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “PuMPuRS”.
Projekts "PuMPuRS" ļāva atsevišķiem skolēniem organizēt papildus individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kuru apguve sagādāja grūtības. Šī mācību gadā 1.semestrī projektā piedalās 7 skolēni no 5. līdz 9.klasei un konsultācijas sniedza 8 pedagoģi. Skolēniem projekta ietvaros tiek sniegtas individuālās konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos: latviešu, angļu un krievu valodā, matemātikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.
No iepriekšējas pieredzes var pateikt, ka kopumā skolēni labprāt apmeklēja šīs nodarbības, kuru rezultātā paaugstinājās viņu zināšanu līmenis un uzlabojās sekmes mācībās.

 Projekta koordinatore Liepu pamatskolā Gaļina Bogdanova.Projekta koordinatore Liepu pamatskolā Gaļina Bogdanova

Ieguldijums Tava nakotne

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022