Liepu pamatskola, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu!

FaceBook  

liepu skola 14 20200529 1471499876

Skaistā Laizānu parkā, vairāku gadsimtu veco liepu ēnā, jau vairākus gadu desmitus zināšanas skolēniem sniedz Liepu pamatskola. Neskatoties uz savu iespaidīgo vecumu, skola arī šodien ir mūsdienīga un skaista.
Šogad Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolā mācās 70 skolēni.

liepu skola 4 20200529 1432285846
Skola piedāvā vairākas izglītības programmas.
Jau daudzus gadus Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā tiek realizēta pamatizglītības profesionāli orientētā virziena vizuālās mākslas programma, kurā skolēni padziļināti apgūst zināšanas un prasmes vizuālajā mākslā.
Jau sen ir zināms, ka zīmēšana attīsta bērna domāšanu un radošās spējas, uzlabo motoriku, palīdz paust pārdzīvojumu, attīsta pacietību, mērķtiecību, gribu, palīdz izpausties individualitātei, attīsta gaumi, veicina daudzpusēju attīstību. Vizuālās mākslas nodarbības ir radošās darbības veicinātājs un iztēles rosinātājs.
Bērniem vizuālās mākslas nodarbībās iespējams izpausties, izteikt sevi krāsās, papīrā, mālā u. c. Materiālos, kā arī atklāt un attīstīt savas mākslinieciskās spējas un radošumu.
Nodarbībās mēs izmēģinām daudzveidīgas tehnikas un apgūstam prasmes rīkoties ar dažādiem materiāliem - zīmuļiem, flomāsteriem, akvareļu un guaša krāsām, pasteļkrītiņiem, sauso pasteli un jauktām tehnikām.
Bērnu radošā darbība tiek atspoguļota tematiskās izstādēs savā skolā, pagasta kultūras namā, skolas telpu noformēšanā atbilstoši svētkiem un gadalaikiem.
Katru gadu piedalāmies vairākos konkursos, kuros esam ieguvuši atzinības un godalgotas vietas.
Šogad Liepu pamatskolas skolēni piedalījās starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā “Lidice 2020” un iekļuva Latvijas kārtas laureātu skaitā. Bērnu radošie darbi tika izvirzīti uz otro kārtu Čehijā.
Liepu pamatskola nodrošina atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamajiem ar mācību un veselības problēmām. Skolā veiksmīgi strādā atbalsta komanda (speciālais pedagogs, logopēds un psihologs). Liepu pamatskola realizē 3 speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmas (ar valodas traucējumiem, ar mācīšanās traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem). Daudzi skolēni, kuriem ir radušās mācīšanās problēmas lielajās pilsētas skolās, nāk mācīties uz mūsu skolu. Uz šo brīdi no visa skolēnu skait, apmēram, 28% ir bērni, kuri dzīvo Rēzeknē.
Līdz Liepu pamatskolai divas reizes dienā kursē Rēzeknes Satiksmes autobuss (Rēzekne -Liepu pamatskola -Rēzekne). Tiem bērniem, kuri dzīvo tālu no skolas, ir iespēja 5 mācību dienas nedēļā dzīvot skolas viesnīcā. Visi skolēni saņem bezmaksas pusdienas, pienu un augļus pēc programmas “Skolas piens” un “Skolas augļi”.
Lai nodrošinātu skolēnu, skolas darbinieku un viņu personiskā īpašuma drošību, skolā tiek veikta videonovērošana, un tā ir pieslēgta apsardzes signalizācijai.
Šajā mācību gadā skolā darbojās astoņas interešu izglītības programmas (folkloras kopa „Liepiņa”, pop-grupa „Mākonītis”, skolas leļļu teātris, mūsdienu deju pulciņš , pulciņš „Pavārmākslas noslēpumi zēniem”, “Pirmās palīdzības ABC”, “Pats sev frizieris”) un basketbola sekcija. 2.klases skolēniem ir iespēja apgūt peldēšanas prasmes. Katru nedēļu viņi apmeklē Rēzeknes 5.vidusskolas baseinu. Sadarbojoties ar Rēzeknes novada BJSS, 5.-7.klašu skolēniem ir iespēja pilnveidot savas peldēšanas prasmes Valsts robežsardzes baseinā.
Liepu pamatskolas skolēni aktīvi piedalās mācību olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skatēs, līdz ar to ceļot skolas godu ne tikai novadā, bet arī Latvijas Republikas mērogā.
Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni saņēma 1.pakāpes diplomus Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Latgales reģionā un augstākās un 1.pakāpes diplomus Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādes 1.vietas diplomu.
liepu skola 17 20200529 1278684892

Katru gadu Liepu pamatskolas folklora kopa „Liepiņa” par savu darbošanos saņem daudz pateicību.Šogad kopas dalībnieki aktīvi gatavojās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, bet pašreiz visi vērienīgie pasākumi ir pārcelti. Cerēsim, ka viss izdosies nākamajā mācību gadā.
Ik gadu skolas teātra un leļļu teātra dalībnieki saņēma godalgotas vietas Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru skatē.
Skolā ir tradīcija, ka visi skolēni, kuri mācību gada laikā aktīvi piedalās skolas dzīvē un labi mācās, krāj sev punktus. Gada beigās skolēni, kuri ir sakrājuši lielāko punktu skaitu, brauc ekskursijā. Par ekskursijas izdevumiem bērni nemaksā. Diemžēl, šogad mūsu tradīcijas ir mainījušās. Ir atcelts un nenotiks svinīgais, jau par tradīciju kļuvušais pasākums ”Skolas gods”, kurā tiek apbalvoti skolēni, kas mācību gada laikā piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un dažādās skatēs. Mēs ceram, ka septembrī būs iespēja apbalvot un godināt mūsu labākos skolēnus un skolotājus.
Liepu pamatskolas pedagogi kopā ar Maltas vidusskolas pedagogiem piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta mērķis ir īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā.
Liepu pamatskolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi, kas atbilst skolēnu skaitam un vecumam. Uz šo brīdi katrā mācību kabinetā ir dators un multimediju projektori, trīs klašu telpas ir aprīkotas ar interaktīvām tāfelēm. Skolas ēkā ir iespēja izmantot publisko bezmaksas Wi-Fi internetu. Skolas mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Ir sporta zāle un sporta laukums. Apkārt skolai atrodas skaists, liels parks, kuru mēs izmantojam gan mācību procesā, gan atpūtas laikā.
Liepu pamatskolā jau sākta uzņemšana uz jauno mācību gadu. Iesniegumus var sūtīt elektroniski uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa telefonu 64640200, 26086297.

FOTOGALERIJA

Gaļina Bogdanova
Maltas vidusskolas struktūrvienības
Liepu pamatskolas vadītāja

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022