Liepu pamatskola darbojas attālinātā mācību režīmā!

FaceBook  

7cd55916 3176 4e26 a9ab 2d8bb303af7b

Darbs attālinātā mācību režīmā - tas ir jauns pieredzes stāsts, kurā mēs visi, gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki, nonākam pie jaunām atklāsmēm, tveram jaunus izaicinājumus.
No 23. marta Liepu pamatskolas skolēni mācās attālināti.
Skolēnu brīvdienās skolotāji paveica milzīgu darbu. Šajās dienās nācās pārplānot stundas un sagatavoties attālinātās mācīšanās procesam. Vajadzēja sazināties ar visiem skolēniem, skolēnu vecākiem, pievienoties e-klasēm, noskaidrot, kādi sakaru līdzekļi ir pieejami katrā ģimenē.

Mācību darbā skola izmanto dažādus saziņas veidus – e-klase, tālruņi, īsziņas, WhatsApp, tādejādi nodrošinot saziņu ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem, lai vadītu mācību norisi attālināti. Veiksmīgai mācību vielas apgūšanai attālināti skolotāji strādā dažādās e-platformās – uzdevumi.lv, soma.lv, tavaklase.lv, youtube.com u.c.
Skola ir arī parūpējusies par nepieciešamās datortehnikas nodrošināšanu gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotājiem tika dota iespēja darbam izmantot savus skolas datorus. Skolēnu ģimenes, kurām mājās nav ne datora, ne planšetes, ne atbilstoša telefona, saņēma no izglītības pārvaldes tehniku uz ārkārtas situācijas laiku, pēc kuras to būs jāatgriež atpakaļ skolai. Kopumā tika izsniegti 4 telefoni un 4 planšetes.
Ārkārtas apstākļi pieprasa pastiprinātu sadarbību starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Skolēni apgūst spēju mācīties patstāvīgi un plānot savu dienu, skolotāji strādā pie jauniem veidiem, kā pasniegt mācību vielu, kā attālināti ieinteresēt un motivēt skolēnu mācībām. Vecāku līdzdarbībai arī ir milzīga loma. Tā kā šāds darba formāts ir pirmoreiz, arī rezultāti ir dažādi.
Skolotājiem ir grūtības ar skolēnu slodzes plānošanu. Skolēnu tehniskais nodrošinājums mājās ir ļoti atšķirīgs, nākas bieži datoru dalīt ar māsām, brāļiem vai ar vecākiem, kuri arī strādā attālināti. Daudz grūtību ir sākumskolā, jo sākumskolas vecuma bērniem vēl nav nepieciešamo iemaņu, lai patstāvīgi strādātu ar datoru.
Ļoti daudz skolotāju spēka un enerģijas tiek veltīts bērniem un vecākiem, pat reizēm aizmirstot par savām ikdienas lietām. Šobrīd sajūtam nelielu emocionālu izsīkumu, arī fizisku nogurumu, jo darba vide no aktīvas un dinamiskas ikdienas ar bērniem ir pārgājusi sēdošā režīmā pie viedierīcēm. Paralēli darbam ar bērniem un vecākiem notiek regulāra un intensīva skolotāju savstarpējā sadarbība.
Ikdiena ir kļuvusi citādāka mums visiem. Bērniem pietrūkst skolas dzīves, draugu un skolotāju.
Dzīvā saskarsme skolas mācību procesā tomēr ir ļoti būtiska.
Gribu pateikt lielu paldies vecākiem par atbalstu, līdzdarbošanos savu bērnu izglītošanā un sapratni, jo visi mēs šādā situācijā esam pirmo reizi un no kļūdām mācāmies!

Gaļina Bogdanova
Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja

 

 

Cookies

Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2022