Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Saistošie noteikumi

FaceBook  

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “MALTAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS „OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE” 2018.gada 6.decembra nolikums

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošie noteikumi nr. 31 “Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošie noteikumi Nr.30 “Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.26 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošie noteikumi Nr.23 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošie noteikumi Nr. 41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.13 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošie noteikumi Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošie noteikumi Nr.2 “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu”

 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi  šeit: www.rezeknesnovads.lv

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020