Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Paziņojums par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas darbu

FaceBook  

decembris2020 2

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojumu Nr.163 par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un ņemot vērā Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas “Pasākumi un kārtība, kādā tiek veikti pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesā” (kas apstiprināti ar Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.J.Kručānes 2021.gada 11.janvāra rīkojumu Nr.1-8/6),nodrošinot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumu nolūkā, sargājot personu veselību un drošību, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa sniedz pakalpojumus pēc iepriekšējā pieraksta.

Bāriņtiesas darbinieki iedzīvotājus nepieņems (arī notariālo darbību veikšanai) apmeklētāju pieņemšanas grafikā noteiktajos laikos, bet tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās, iepriekš zvanot:Bāriņtiesas loceklei Ozolaines pagastā Jeļenai Kručānei pa tālr. 26586752.
Vienlaikus informējam, ka bāriņtiesas sēdes tiks izskatītas rakstveida procesā un izmantojot videokonferences režīmu, bet apliecinājuma pakalpojumi (kas pielīdzināmi notariālajiem pakalpojumiem) tiks sniegti ierobežotā apjomā, tikai tie, kuru saturs ir saistīts ar bērna pārstāvības nodrošināšanu, iedzīvotāju steidzamu iztikas līdzekļu saņemšanas organizēšanu, veselības jautājumu risināšanu, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu vai ārkārtējas krīzes situācijas risināšanu.

Daina Bule
Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāja

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020