• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Sveicam skolotājus skolotāju dienā!

Skolotāji 2021

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot,
Caur gadsimtiem spēj iet.
(M. Bārbele)

Liels paldies Jums, skolotāj, par neatsveramo ieguldījumu mūsu jaunatnē valsts nākotnei! Lai netrūkst izturības, spēka un radošuma dzirksts ikdienas darbā! Veselību, sirdsmieru, labklājību un ne tikai!

Lasīt tālāk ...

1.oktobris -Starptautiskā senioru diena!

Seniori

Apvienotot Nāciju Organizācijas asambleja 1991.gadā 1.oktobri pasludināja par Starptautisko veco ļaužu dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās un vecāka gadagājuma cilvēku problēmām. 2009.gadā arī Latvijas Saeima 1.oktobri noteica kā Starptautisko senioru dienu, veicot grozījumus likumā par svētku, atceres un atzīmējamām dienām.  

Sveicam Ozolaines pagasta seniorus svētkos!
Lai Jums veselība, dzīvesprieks, raits solis un lai ikvienu apvij neizsīkstoša tuvinieku mīlestība!

Lasīt tālāk ...

Par iestādes nosaukumu maiņu!

Apvienibas

23.09.2021. notika Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas sēde, kurā tika nolemts ar 01.10.2021. veikt pašvaldības iestāžu nosaukuma maiņu:
1. Dricānu pagastu apvienības nosaukuma maiņu uz “Dricānu apvienības pārvalde”;
2. Kaunatas pagastu apvienības nosaukuma maiņu uz “Kaunatas apvienības pārvalde”;
3. Nautrēnu pagastu apvienības nosaukuma maiņu uz “Nautrēnu apvienības pārvalde”;
4. Maltas pagastu apvienības nosaukuma maiņu uz “Maltas apvienības pārvalde”.
Pamatojums: Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā metodika un aicinājums pieturēties tai terminoloģijai, kas tika šajā metodikā lietotas un atsauce uz likumu “Par pašvaldībām”, kas nosaka teritoriālajām vienībām, tad kad ir izveidotas teritoriālās vienības, šajā gadījumā lēmums par apvienības izveidi, pēctecīgi seko apvienības pārvaldes nosaukuma maiņa.
Tas nozīmē, ka turpmāk struktūrvienība „Ozolaines pagasta pārvalde” atradīsies iestādes „Maltas apvienības pārvalde” pakļautībā.

Lasīt tālāk ...

Par darbinieku atvaļinājumiem

silte2020

08.09.2021. un no 20.09.2021. līdz 26.09.2021. Ozolaines pagasta pārvaldes kasiere Lidija Vinogradova atradīsies atvaļinājumā. Kasieres neviens neaizvietos. Maksājumus var veikt savā internetbankā, vai Rēzeknes novada pašvaldības kasē – adrese: Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 95A.

No 06.09.2021. līdz 12.09.2021. Ozolaines pagasta pārvaldes santehniķis Aleksandrs Marjanovs atradīsies atvaļinājumā.

No 13.09.2021. līdz 26.09.2021. struktūrvienības „Ozolaines pagasta pārvalde” zemes lietu speciāliste Marina Borisova atradīsies atvaļinājumā. 

No 13.09.2021. līdz 26.09.2021. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” vadītājs un struktūrvienības „Ozolaines pagasta pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs atradīsies atvaļinājumā. 
Atvaļinājuma laikā vadītāju aizvietos struktūrvienības „Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs Jānis Laizāns.

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021