Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Skolotāju dienas pasākums Liepu pamatskolā!

skolotju diena liepu pamatskol 06102017 18 20171011 1454327227

Kad rudens dārzos izsmaržo pēdējās asteres un zālē sakrīt sarkani āboli, klāt Skolotāju profesionālie svētki-Skolotāju diena. Arī mūsu, Liepu pamatskolā, 6.oktobrī atzīmējām šo dienu.
Savus skolotājus sveicām ar skaistiem un skanīgiem priekšnesumiem, ko sarūpēja klašu kolektīvi. Skanēja dzeja, dziesmas un tika izdejotas dejas.

Lasīt tālāk ...

Balva labākajiem Liepu pamatskolas skolēniem – ekskursija uz Cēsīm un Valmieru

Ceis valmiera3

Pēc ikgadējās tradīcijas Liepu pamatskolā tika apbalvoti labākie skolēni par sasniegumiem mācību un ārpusstundu darbā, par piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, kā arī par priekšzīmīgu uzvedību skolā visa mācību gada garumā. Šogad tie bija 30 izglītojamie no visām klasēm, kuri kā balvu nopelnīja braucienu uz Cēsīm un Valmieru.

Lasīt tālāk ...

Skatuves runas konkurss Rēzeknes novadā

Zvirbulis 2017 2Liepu pamatskolas skolēni 24. februārī piedalījās Rēzeknes novada skatuves runas konkursā mazākumtautību plūsmā. Skolu pārstāvēja skolas konkursa „Zvirbulis-2017” uzvarētāji- Darja Kuzņecova (3. kl.), Kristaps Kaupers(3. kl.), Ludmila Kairiša (7. kl.), Laura Greiškāne(7. kl.), Kristīne Stoļarova (7. kl.), Viktorija Stikute (9. kl.), Liāna Lukaševa (9. kl.).

Šajā konkursā vēl piedalījās runātāji no Maltas un Tiskādu vidusskolām, no Audriņu un Kruķu pamatskolām. Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija arī Rēzeknē pazīstami režisori kā Māra Zaļaiskalns un Igors Mihailovs. Kopumā 30 dalībnieki mērojās spēkiem, lai iekļūtu 2. tūrē. Citiem paveicās vairāk, citiem mazāk. Arī uztraukums traucēja atvērties un norunāt savus darbus tā, kā gribētos. Taču, neskatoties uz to visu, mūsu skolēni guva ļoti labus panākumus.

Lasīt tālāk ...

Par projektu nedēļu Liepu pamatskolā

projektu neda 2017 liepu pamatskol 14 20170221 2082257110

No 7.februāra līdz 10.februārim Liepu pamatskolā notika projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma bija „Starpdisciplinārā mācīšanās”.
Skolēni skolotāju konsultantu vadībā strādāja 3 grupās. Ļoti interesants darbs bija sākumskolas skolēnu grupā, kuru vadīja Tatjana Guļbinska, Ludmila Vinogradova un Alina Kozireva. Grupas tēma bija „Ūdens noslēpumi”. Īstenojot starpdisciplināro mācīšanos, skolēni eksperimentējot ar ūdeni, meklējot informāciju kartēs, tautasdziesmās, internetā, risinot uzdevumus, zīmējot, ieguva jaunas zināšanas par pētāmo tēmu. Skolēni veica pētījumu “Ūdens kvalitāte un piesārņojums” un eksperimentus “Vai ūdenim ir forma?” un “Ūdens un temperatūra”. Skolēni sagatavoja aplikāciju ”Mākonītis ar ūdens lāsēm”, noformēja afišu “Ūdens ceļojums dabā”, kurā apkopoja un sistematizēja zināšanas par ūdens riņķojumu dabā. Šajā nedēļā sākumskolas skolēni izveidoja matemātisko uzdevumu krājumu par ūdeni un tilpumu un iemācījās jaunu deju “Strautiņš”. Skolotāju –konsultantu vadībā sagatavoja prezentāciju par savu darbu.

Lasīt tālāk ...

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020