Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Liepu pamatskolas „Zvirbulēni”

FaceBook  

zvirbulis 3

Jau kļuvis par tradīciju, ka Liepu pamatskolas skolēni februāra sākumā dodas uz Rēzekni, lai Rēzeknes novada lielajā zālē sacenstos ar citiem mūsu novada skolu audzēkņiem skatuves runas mākslā.
Šo ikgadējo konkursu mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, kā arī attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Ne mazāk svarīgs uzdevums ir arī sekmēt skolēnu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

zvirbulis 1
Pirms došanās uz lielo pasākumu novadā 4. februārī skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2016 ” notika Liepu pamatskolā. Izteiksmīgās runas konkursā piedalījās 13 audzēkņi no 2., 6. un 8. klases. Bērni runāja divus daiļdarbus – vienu latviešu, otru dzimtajā valodā. Par uzvarētājiem skolas konkursā kļuva Darja Kuzņezvirbulis 2cova (2. kl.), Kristaps Kaupers (2. kl.), Ludmila Kairiša (6. kl.), Kristīne Stoļarova (6. kl.), Laura Greiškāne (6. kl.) un Liāna Lukaševa (8. kl.).

8. februārī šie skolēni piedalījās skatuves runas konkursā Rēzeknes novadā un guva ļoti labus panākumus.
Laura Greiškāne un Ludmila Kairiša ieguva 2. pakāpes atzinību, Darja Kuzņecova, Kristaps Kaupers un Kristīne Stoļarova – 3. pakāpes atzinību , bet Liāna Lukaševa – atzinību par piedalīšanos konkursā.

zvirbulis 4

Skolēni bija ļoti priecīgi un gandarīti par savu veikumu. Skolēnus šim pasākumam sagatavoja skolotājas M. Golubcova, A. Smirnova, L. Vinogradova un I. Blinova.
25. februārī Laura Greiškāne un Ludmila Kairiša turpinās dalību Latgales reģiona skatuves runas konkursā , kurš notiks Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”.

Ināra Blinova
Liepu pamatskolas skolotāja.

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishki 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020