Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


MALTAS VIDUSSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBAI „LIEPU PAMATSKOLA” - 10 GADI!

FaceBook  

7cd55916 3176 4e26 a9ab 2d8bb303af7b

2019.gadā aprit desmit gadi, kopš Liepu pamatskola ir Maltas vidusskolas struktūrvienība. Pa šo laiku mums ir izdevies saglabāt visas savas labākās tradīcijas un nodrošināt ciešu pilnvērtīgu sadarbību ar Maltas vidusskolu. Mūsu skolas skolēniem ir iespēja darboties Maltas vidusskolas telpās un iepazīties ar modernajām tehnoloģijām, kuras vēl nav pieejamas mūsu nelielajā skoliņā.
Liepu pamatskolas pedagogi, kopā ar Maltas vidusskolas pedagogiem, piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta mērķis ir īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī- attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā.

Liepu pamatskola piedāvā piecas izglītības programmas.
Vispopulārākā no tām ir pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma. Vēl skola realizē 3 speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmas (bērniem ar valodas traucējumiem, ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem). Skolā veiksmīgi strādā arī atbalsta komanda (speciālais pedagogs, logopēds un psihologs).
Šajā mācību gadā skolā darbojas astoņas interešu izglītības programmas (folkloras kopa „Liepiņa”, popgrupa „Mākonītis”, skolas leļļu teātris, mūsdienu deju pulciņš un pulciņi „Pavārmākslas noslēpumi zēniem”, “Pirmās palīdzības ABC”, “Pats sev frizieris”) un basketbola sekcija. 2.klases skolēniem ir iespēja apgūt peldēšanas prasmes. Katru nedēļu viņi apmeklē baseinu Rēzeknē.
Liepu pamatskolas skolēni aktīvi piedalās mācību olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skatēs, līdz ar to ceļot skolas godu ne tikai novadā, bet arī Latvijas Republikas mērogā.
Skolā ir ieviesta tradīcija, ka visi skolēni, kuri mācību gada laikā aktīvi piedalās skolas dzīvē un labi mācās, pelna sev punktus. Gada beigās skolēni, kuri sakrāj lielāko punktu skaitu, brauc ekskursijā. Par ekskursijas izdevumiem bērni nemaksā.
Ļoti lielu atbalstu un palīdzību skolas uzturēšanā un saglabāšanā sniedz Ozolaines pagasta pārvalde. Visiem skolēniem tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz skolu. Līdz Liepu pamatskolai divas reizes dienā kursē autobuss (Rēzekne — Liepu pamatskola — Rēzekne). Tiem bērniem, kuri dzīvo tālu no skolas, ir iespēja dzīvot skolas internātā. Visi skolēni saņem bezmaksas pusdienas, pienu un augļus, programmas “Skolas piens” un “Skolas augļi” ietvaros.
Liepu pamatskola iegulda daudz pūļu darbā ar izglītojamajiem ar mācību un veselības problēmām.
Lai nodrošinātu skolēnu, skolas darbinieku un viņu personiskā īpašuma drošību, skolā tiek veikta videonovērošana un tā ir pieslēgta apsardzes signalizācijai.
Liepu pamatskolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi, kas atbilst skolēnu skaitam un vecumam. Katrā mācību kabinetā ir dators un multimediju projektori, divās klašu telpās ir interaktīvās tāfeles ar dokumentu kameru. Skolas ēkā ir iespēja izmantojot publisko bezmaksas Wi-Fi internetu. Skolas mēbeles ir labā stāvoklī, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Ir sporta zāle un sporta laukums.
Pie skolas atrodas liels skaists parks, ko mēs izmantojam gan mācību procesā, gan atpūtas laikā. Lai skolēniem būtu iespēja kvalitatīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, skolā ir bērnu rotaļu laukums un sporta laukums.

Gaļina Bogdanova,
Liepu pamatskolas struktūrvienības vadītāja

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishki 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020