Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Dziedu dziesmu kāda bija…

FaceBook  

Dziesmu dziedu kada bija2019

„Dziedu dziesmu kāda bija”- tā saucas konkurss, kurš notiek katru gadu Dricānu tautas namā folkloras festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku ” ietvaros. Tas ļauj skolēniem, folkloras draugiem un visiem interesentiem izpausties tradicionālajā solo dziedātājmākslā. Šis konkurss ir sava veida folkloras saglabāšanas un mūsu senču atstātā mantojuma apgūšanas un tālāknodošanas iespēja.
27.martā Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziedu dziesmu kāda bija” piedalījās arī Liepu pamatskolas dziedātāji- 1. klases skolniece Amanda Garā, kura ieguva 2. pakāpes diplomu. 5. klases dziedātāja Violeta Kuzņecova konkursā piedalās kopš 1. klases un gūst labus rezultātus. Arī šogad, kopā ar 6. klases skolnieci Karīnu Orlovu, kura piedalījās 2 reizi, ir ieguvušas 1. pakāpes diplomus un 27. aprīlī abas meitenes dosies uz Rīgu, lai piedalītos šī konkursa noslēgumā un mērotos balsīm ar visas Latvijas labākajiem dziedātājiem.

Paldies meitenēm par ieguldīto darbu priekšnesuma sagatavošanā, vecākiem par atbalstu un lai labi skan Rīgā.

Ināra Blinova
Liepu pamatskolas folkloras kopas „Liepiņa”
vadītāja

 

 

Kalendārs

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020