• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Par apmeklētāju pieņemšanu Ozolaines pagasta pārvaldes iestādēs!

FaceBook  

Šilte

     Saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojumu Nr.720 5.49.15. punktu:
5.49.15. publisko pakalpojumu sniegšanā ievērot šādus pakalpojuma sniegšanas nosacījumus:
5.49.15.1. pakalpojumu sniedz pilnībā attālināti;
5.49.15.2. pakalpojuma sniegšana klātienē ir pieļaujama, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā nepārsniedz 15 minūtes, pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta;
5.49.15.3. pakalpojuma sniegšana klātienē (izņemot valsts valodas prasmes pārbaudi), ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā pārsniedz 15 minūtes, ir pieļaujama tikai objektīvas neatliekamības gadījumā, ja to nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai un pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts.
     No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim Ozolaines pagasta pārvalde, saskaņā ar MK rīkojuma 5.49. punktu pieņemt apmeklētājus var pēc iepriekšēja pieraksta un tikai ar derīgu sertifikātu.

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021