• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Paziņojums par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas darbu!

FaceBook  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un nodrošinot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumu nolūkā, sargājot personu veselību un drošību, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada 14.novembrim strādā attālināti:

Darbības teritorija

Darbinieks

Tālrunis

Maltas pagasts, Pušas pagasts, Lūznavas pagasts, Ozolaines pagasts, Silmalas pagasts, Feimaņu pagasts

Bāriņtiesas locekle J.Filimonova

29110985

Kaunatas pagasts, Čornajas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Griškānu pagasts, Stoļerovas pagasts

Bāriņtiesas locekle A.Smirnova

29929229


Apliecinājuma pakalpojumi (kas pielīdzināmi notariālajiem pakalpojumiem) netiks sniegti, izņemot pilnvaras, kuru saturs ir saistīts ar bērna pārstāvības nodrošināšanu, iedzīvotāju steidzamu iztikas līdzekļu saņemšanas organizēšanu, veselības jautājumu risināšanu, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu vai ārkārtējas krīzes situācijas risināšanu.
Bāriņtiesas darbinieki iepriekš minētos apliecinājuma pakalpojumus sniedz tikai pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām un tikai pēc iepriekšējā pieraksta, iepriekš piesakoties. Vienlaikus informējam, ka bāriņtiesas sēdes tiks izskatītas rakstveida procesā vai attālināti videokonferences režīmā.
Klātienē personas tiek pieņemtas tikai izņēmuma gadījumos, jautājumos, kas skar būtiskus bērna vai personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību jautājumus un nav iespējams nodrošināt informācijas saņemšanu/konsultāciju attālināti.


 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021