Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Dabas skaitīšana Ozolaines pagastā!

FaceBook  

Dabas skaitišanas KARTEDabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam tiek īstenota dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, uzskaitot ES nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, 1) bioloģiski vērtīgi zālāji, 2) dabiskoties sākušās mežaudzes, 3) purvi, 4) cilvēka maz ietekmēta jūras piekraste un kāpas, 5) upes, ezeri, 6) kā arī alas un iežu atsegumi.


Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, ar ko varam lepoties. Dabas vērtību apzināšanu visas valsts mērogā notiek pirmo reizi un to nosaka gan nacionālā, gan ES likumdošana. Iestājoties ES, dabas vērtību apzināšana ir kļuvusi vēl aktuālāka, jo ikvienai dalībvalstij ik pa sešiem gadiem jāiesniedz visaptverošs dabas izvērtējums. Skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to izplatību, daudzumu, veidiem un kvalitāti, lai iegūtos datus var izmantot nozaru attīstības plānošanai.

2019. gada sezonā tiek apsekotas valstij, pašvaldībai un privātiem īpašniekiem piede-rošie īpašumi ar kopējo apjomu pusmiljons hektāru, kas atrodas 91 pašvaldības admi-nistratīvajā teritorijā! Dabas pārvaldes uzdevumā šo darbu no aprīļa līdz novembrim veic 247 eksperti. Lai darbu veiksmīgāk veiktu, visa Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos. Apsekojumi tiek plānoti šo kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritorijās. Un tā kā Ozolaine atrodas tieši kvadrātu saskares punktā, daļa pagasta teritorijas ir skatīta 2017. gadā, neliela strēle 2018. gadā un tiks skatīta arī šogad. Līdz šim apsekotajās teritorijās ir sastopamas četras biotopu grupas (saldūdeņi, bioloģiski vērtīgie zālāji, purvi un meži) ar kopējo platību 155 ha. Vislielāko platību no tiem aizņem purvi, arī saldūdeņi un vērtīgās pļavas.
Lai informētu iedzīvotājus par dabas skaitīšanas procesu, jau pavasarī izsūtītas ap 42 000 vēstules zemju īpašniekiem, kurus šajā gadā skar skaitīšanas process. Vēstule ir informatīva, un eksperta vizīte nav īpaši jāgaida – ja cilvēkam pieder zālājs, viņš pļauj vai nogana to kā to darījis līdz šim. Ja īpašumā ir mežs, arī to apsaimnieko kā pats plānojis. Eksperts vizītes laikā aplūkos teritoriju pēc vienotās metodikas un, ja atradīs biotopus, aizpildīs anketu, kurā aprakstīs biotopa veidu, atzīmēs tā atrašanās vietu un novērtēs tā kvalitāti.

Skaitīšanas mērķis ir apzināt dabas bagātības, informējot par to īpašnieku. Viņa paša ziņā paliek izvērtēt, vai dabas saglabāšana ir viņa atbildība un sociālekonomiski izdevīgs lēmums. Īpašnieks būs pirmais, kurš saņems informāciju par viņa īpašumā apzināto ES nozīmes biotopu, bet jārēķinās ka dati tiek pārbaudīti, apkopoti un tikai tad sūtīti. Ja biotops netiks atrasts, otrā vēstule netiks sūtīta.
Līdz ar īpašnieka informēšanu par dabas skaitīšanas rezultātiem, informācija tiek ievietota Pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Un tā kā sistēma ar laiku varētu tik salāgota ar citu valsts iestāžu datu bāzēm, domājams, ka datu pieejamība atvieglos gan laika, gan cilvēku un finanšu resursus dažādu atļauju iegūšanai, teritoriālu plānu izstrādei utt.

Skaitīšanas rezultāti nemaina esošos nosacījumus: cilvēka darbībām ir jābūt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Dabas skaitīšana neuzliek jaunus aizliegumus un neveido jaunus mikroliegumus!

Tikai pēc 2020. gada būs pieejama apkopota, pārbaudīta un digitāli pieejama informācija par Latvijas dabas vērtībām, ar kurām mēs visi lepojamies, baudām un izmantojam. Patiesībā tā būs informācija par mums pašiem, par latviešiem kā dabas sastāvdaļu, kas pļavās rotājas un vij vainagus, pēta alas un atsegumus, vasarā meklē veldzi piejūrā vai upēs un ezeros, "barojas" purvos, un uzņem dabas enerģiju meža ielokā.
Lai veicinātu sabiedrības zaļo apziņu un iemūžinātu pirmās Latvijas dabas skaitīšanas procesu, pērn ar VARAM atbalstu ir tapusi dokumentālā filma. Nepilnu stundu garais materiāls pieejams interneta platformā Youtube ikvienam (filmas nosaukums ir Dabas skaitītāji), tajā atspoguļotas visas sešas biotopu lielās grupas un nedaudz tiek ieskicēts ekspertu darbs, pārdomas un īpašnieku nostāja.
Plašāk par dabas skaitīšanu: www.skaitamdabu.gov.lv un www.daba.gov.lv, kā arī www.varam.gov.lv.

lejupielāde

ozolaine 27.septembrī, laikā no plkst 13.30- 15.00, Liepu pamatskolas skolēni aicina izbaudīt Miķeļdienas tradīcijas, rotaļa… https://t.co/AQosKah710
7h
ozolaine RT @ISuplinska: Brīvpusdienas 1.-4. klasei būs! https://t.co/KG1tflg5QC
ozolaine Jauns ieraksts:"BALTIJAS CEĻŠ OZOLAINIEŠA ACĪM" https://t.co/kCqbMB1qNl
ozolaine Septembra informatīvais izdevums https://t.co/avEKaS0Z4e Lasi mūsu mājas lapā, vai Ozolaines bibliotēkā! https://t.co/yrfpgzaR85
ozolaine Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aicina uz tikšanos interesentus vecumā no 18 līdz 39 gadiem š.g. 12. septembrī plks… https://t.co/MhuKJUB4se
ozolaine Sveicam visus, kas mācās, māca un palīdz mācīties Zinību dienā! 🍁🛎 @ Laizani, Latvia https://t.co/RwPhJeutXB
ozolaine RT @ISuplinska: 🎉 Sveicu visus skolēnus un skolotājus, studentus un mācībspēkus, visus izzināt un uzzināt alkstošos ar jaunā mācību gada sā…
ozolaine 29.08-30.08 rezeknes_novads Čornalas pagastā atpūtas bāzē “Rāznas Līcis” norisinājās rezeknes_novada_jauniesi vese… https://t.co/UpHPoSZbaq
ozolaine Jauns ieraksts:"Informācija par aktualitātēm Ozolaines pagasta kapsētās" https://t.co/nrVLhCUgwX
ozolaine Informācija par aktualitātēm Ozolaines pagasta kapsētās: • Šogad (uz 28.08.2019.) ir noslēgti 25 jauni kapa vieta… https://t.co/IAF9Q4DllT
ozolaine Aicinām uz Nūjošanas nodarbībām! @ Bekši, Latvia https://t.co/q0hhW8r6Go
ozolaine Pirmdien, 2019.gada 2.septembrī plkst.9.30 aicinām uz Liepu pamatskolas ZINĪBU DIENU! @ Laizani, Latvia https://t.co/zB0AUsz7nm
ozolaine Jauns ieraksts:"Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” izsoli Ozolaines pagastā" https://t.co/7qXubFQSXp
ozolaine rezeknes_novads Ozolaines bibliotēkā notika radošā darbnīca – grāmatzīmju veidošana. Interesenti tika aicināti no f… https://t.co/v9r5Exdk1e
ozolaine Aicinājums Bekšu ciemata iedzīvotājiem reģistrēt decetralizēto kanalizāciju❗️ rezeknes_novads pašvaldība 06.12.201… https://t.co/3fKpDzDa1f
ozolaine Savu apsveikumu rezeknes_novads Ozolaines pagasta 80.gadu jubilejā ir atsūtījis arī Latvijas Valsts prezidents egi… https://t.co/L6xHh8AbAu
ozolaine Ozolaines pagasta svētkus ieskandinām jau ŠODIEN 09.08.2019! Izskatās, ka laikapstākļi mums būs labvēlīgi, tāpēc p… https://t.co/xMqHPgfX5y
ozolaine Šī vasara Ozolaines pagastā iet čakli... Ceļš uz PII "Jāņtārpiņš" un ceļš Bekši- Laizāni, kas ved no Bekšu veikala… https://t.co/2Oad6Jb9tn
ozolaine Pieredzes apmaiņas braucienā uz rezeknes_novads @ozolaine ieradušies parstāvji no Alūksnes! @ Bekši, Latvia https://t.co/gSJkrC5Vor
ozolaine Svinēsim Ozolaines pagasta svētkus no 09.08.-10.08.2019. Bekšu ciemā, Ozolaines pagsts, Rēzeknes novads🇱🇻 Gaidām ba… https://t.co/2KuJx91Wll

Kalendārs

Afiša

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2019