Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Dabas skaitīšana Ozolaines pagastā!

FaceBook  

Dabas skaitišanas KARTEDabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam tiek īstenota dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, uzskaitot ES nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, 1) bioloģiski vērtīgi zālāji, 2) dabiskoties sākušās mežaudzes, 3) purvi, 4) cilvēka maz ietekmēta jūras piekraste un kāpas, 5) upes, ezeri, 6) kā arī alas un iežu atsegumi.


Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, ar ko varam lepoties. Dabas vērtību apzināšanu visas valsts mērogā notiek pirmo reizi un to nosaka gan nacionālā, gan ES likumdošana. Iestājoties ES, dabas vērtību apzināšana ir kļuvusi vēl aktuālāka, jo ikvienai dalībvalstij ik pa sešiem gadiem jāiesniedz visaptverošs dabas izvērtējums. Skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to izplatību, daudzumu, veidiem un kvalitāti, lai iegūtos datus var izmantot nozaru attīstības plānošanai.

2019. gada sezonā tiek apsekotas valstij, pašvaldībai un privātiem īpašniekiem piede-rošie īpašumi ar kopējo apjomu pusmiljons hektāru, kas atrodas 91 pašvaldības admi-nistratīvajā teritorijā! Dabas pārvaldes uzdevumā šo darbu no aprīļa līdz novembrim veic 247 eksperti. Lai darbu veiksmīgāk veiktu, visa Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos. Apsekojumi tiek plānoti šo kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritorijās. Un tā kā Ozolaine atrodas tieši kvadrātu saskares punktā, daļa pagasta teritorijas ir skatīta 2017. gadā, neliela strēle 2018. gadā un tiks skatīta arī šogad. Līdz šim apsekotajās teritorijās ir sastopamas četras biotopu grupas (saldūdeņi, bioloģiski vērtīgie zālāji, purvi un meži) ar kopējo platību 155 ha. Vislielāko platību no tiem aizņem purvi, arī saldūdeņi un vērtīgās pļavas.
Lai informētu iedzīvotājus par dabas skaitīšanas procesu, jau pavasarī izsūtītas ap 42 000 vēstules zemju īpašniekiem, kurus šajā gadā skar skaitīšanas process. Vēstule ir informatīva, un eksperta vizīte nav īpaši jāgaida – ja cilvēkam pieder zālājs, viņš pļauj vai nogana to kā to darījis līdz šim. Ja īpašumā ir mežs, arī to apsaimnieko kā pats plānojis. Eksperts vizītes laikā aplūkos teritoriju pēc vienotās metodikas un, ja atradīs biotopus, aizpildīs anketu, kurā aprakstīs biotopa veidu, atzīmēs tā atrašanās vietu un novērtēs tā kvalitāti.

Skaitīšanas mērķis ir apzināt dabas bagātības, informējot par to īpašnieku. Viņa paša ziņā paliek izvērtēt, vai dabas saglabāšana ir viņa atbildība un sociālekonomiski izdevīgs lēmums. Īpašnieks būs pirmais, kurš saņems informāciju par viņa īpašumā apzināto ES nozīmes biotopu, bet jārēķinās ka dati tiek pārbaudīti, apkopoti un tikai tad sūtīti. Ja biotops netiks atrasts, otrā vēstule netiks sūtīta.
Līdz ar īpašnieka informēšanu par dabas skaitīšanas rezultātiem, informācija tiek ievietota Pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Un tā kā sistēma ar laiku varētu tik salāgota ar citu valsts iestāžu datu bāzēm, domājams, ka datu pieejamība atvieglos gan laika, gan cilvēku un finanšu resursus dažādu atļauju iegūšanai, teritoriālu plānu izstrādei utt.

Skaitīšanas rezultāti nemaina esošos nosacījumus: cilvēka darbībām ir jābūt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Dabas skaitīšana neuzliek jaunus aizliegumus un neveido jaunus mikroliegumus!

Tikai pēc 2020. gada būs pieejama apkopota, pārbaudīta un digitāli pieejama informācija par Latvijas dabas vērtībām, ar kurām mēs visi lepojamies, baudām un izmantojam. Patiesībā tā būs informācija par mums pašiem, par latviešiem kā dabas sastāvdaļu, kas pļavās rotājas un vij vainagus, pēta alas un atsegumus, vasarā meklē veldzi piejūrā vai upēs un ezeros, "barojas" purvos, un uzņem dabas enerģiju meža ielokā.
Lai veicinātu sabiedrības zaļo apziņu un iemūžinātu pirmās Latvijas dabas skaitīšanas procesu, pērn ar VARAM atbalstu ir tapusi dokumentālā filma. Nepilnu stundu garais materiāls pieejams interneta platformā Youtube ikvienam (filmas nosaukums ir Dabas skaitītāji), tajā atspoguļotas visas sešas biotopu lielās grupas un nedaudz tiek ieskicēts ekspertu darbs, pārdomas un īpašnieku nostāja.
Plašāk par dabas skaitīšanu: www.skaitamdabu.gov.lv un www.daba.gov.lv, kā arī www.varam.gov.lv.

lejupielāde

ozolaine Gada sākums @ozojaunatne bērnu un jauniesu klubam allaž ir nozīmīgs, jo tā ir kluba dzimšanas diena. Šogad, par go… https://t.co/YPI16uvTWE
ozolaine Ozolaines Tautas namā top sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpa!! Projekta attiecināmās izmaksas ir 942… https://t.co/lpeIrrRfJb
ozolaine Jauns ieraksts:"Ozolaines pagasta Tautas namā būs sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpa" https://t.co/1MyN6ORaty
ozolaine Jaungada eglīte Liepu skolā! 🎄🌲🎄🌲🎄🌲🎄 ​Šogad ziema nav dāsna ne ar salu, ne žilbinošo baltumu, ne ar sniegiem un put… https://t.co/oXkFJj21GK
ozolaine Arī Ozolaines pagasta seniori prot lustēties, svinot jauno 2020.gadu! @ Ozolaines pagasta tautas nams https://t.co/p96V4v1kIj
ozolaine 2020.gada 3.janvāris rezeknes_novads @ozolaine LATVIJA ❄️☀️🇱🇻 @ Ozolaines pagasts https://t.co/NXhicj6RJD
ozolaine Ziemassvētku eglītes rezeknes_novads Ozolaines pagasta bērniem! 🎄 FOTOGALERIJA pieejama mūsu mājas lapā! 📸 @ Ozolai… https://t.co/0pK9XxmtnI
ozolaine 29.decembris ir oficiālā rezeknes_novads OZOLAINES PAGASTA DZIMŠANAS DIENA!🌳 Mums - 80❗️🇱🇻 https://t.co/IDyskGNpX2
ozolaine Atraktīvās meitenes no Kubas!!! Viss iespējams rezeknes_novads @ozolaine Ozolaines Tautas namā!!! 🔮🎄❄️ @ Ozolaines… https://t.co/jdlCyfHoav
ozolaine Bērniem par prieku! ❄️🎄🔮🎊 @ Ozolaines Tautas nams https://t.co/TXBpIQ4nN3
ozolaine Es ticu Ziemassvētkiem; Es ticu brīnumam; Es ticu tam, ka gaisma nāk un kliedē tumsu - Un viss top tīrs un balts.… https://t.co/pSSCAW4mwS
ozolaine Iznācis pēdējais 2019.gada informatīvā izdevuma https://t.co/qsEEQpMhdx. numurs! To var lasīt elektroniski Ozolaine… https://t.co/gWSZgCXUPS
ozolaine PAZIŅOJUMS! 16.12.2019. Ozolaines pagasta pārvaldes kase būs slēgta. Kasiere atradīsies izbraukumā inventarizācijas… https://t.co/sU4RZ3Y9jy
ozolaine 27. novembrī mēs, Liepu pamatskolas 5., 7., 8. un 9. klases skolēni, braucām ekskursijā uz Daugavpili. Visvairāk ša… https://t.co/9F7AtOCt5q
ozolaine Liepu pamatskolas skolēni Daugavpils skrošu rūpnīcā! Kad skolās pirmais mācību pusgads ir finiša taisnē, tad ir la… https://t.co/7fr9cXzw7I
ozolaine Ozolaines pagasta pārvaldes darba laiks 2019.gada nogalē/2020.gada sākumā: 21.12.2019. 8.00-14.30 22.12.2019. BR… https://t.co/EtxIuzrsnR
ozolaine Liepu pamatskolā vandāļi sabojājuši divas videonovērošanas kameras! Vainīgās personas noskaidrotas un tiks sodītas! https://t.co/bEoky3WkSC
ozolaine Valsts dzimšanas dienas mēnesis tuvojas savai izskaņai un jau svētdien, 1.decembrī, sāksies Ziemassvētku gaidīšanas… https://t.co/kM66hTg3oR
ozolaine Svinot “iekāpšanu” otrajā gadu simtā! https://t.co/jxVCnYyC6U
ozolaine RT @LRLatgale: Šā gada augusta stiprās lietusgāzes izpostīja vairāku Rēzeknes novada ceļu posmus. Remontdarbiem šonedēļ Ministru kabinets n…
ozolaine Jauns ieraksts:"Noskaties filmu “MĒS KĀ ZĪLES OZOLĀ!”" https://t.co/3B4SNXedib

Kalendārs

Afiša

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2019