Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Par Centrālo ceļu Pleikšņos

FaceBook  

Rēzeknes novada iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” februārī informēja pagasta iedzīvotājus situāciju saistībā ar Centrālo ceļu Pleikšņos.
Ozolaines pagasta pārvalde regulāri saņem sūdzības par Centrālā ceļa stāvokli. Aktualizējot informāciju, paziņojam, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi iespēju iekļaut Centrālās ceļa pārbūvi ERAF finansētā projektā. Projekta īstenošana plānota ne agrāk kā 2020.gada celtniecības sezonā, precīzāku informāciju pašvaldība varēs sniegt 2019.gada nogalē, jo patreiz projekts tiek sagatavots un tā iesniegšana finansējuma saņemšanai nebūs agrāk kā 2020.gada sākumā.

Centrālais ceļš

Veicot ceļa tehniskā projekta izstrādi, tika konstatēts, ka vairāki privātīpašnieki ir paplašinājuši savu īpašumu teritorijas uz pašvaldības zemes, tostarp Centrālā ceļa, rēķina. Attiecīgajām personām tika uzdots nojaukt nelegāli uzstādītos žogus un atjaunot sākotnējās īpašuma robežas, kas, veicot ceļa pārbūvi, ļaus atsevišķos posmos paplašināt ceļu. Saskaņā ar aprēķiniem, Centrālā ceļa Pleikšņos rekonstrukcijas izmaksas ir tuvu 1 miljonam EUR, savukārt Ozolaines pagasta pārvaldes 2019.gada budžets sastāda 673 274,00 EUR. No šī budžeta visa gada ietvaros pagasta pārvaldei jānodrošina un jāfinansē visas pagasta pārvaldei deleģētas funkcijas, piemēram skolēnu pārvadājumi, sabiedrisko ēku uzturēšana (pirmsskolas izglītības iestāde, Liepu pamatskola, tautas nams, bibliotēka), pagasta teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana, ūdensapgāde un kanalizācija ciemos, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kapsētu apsaimniekošana, sociālo darbinieku, bāriņtiesas un zemes lietu speciālistu nodrošināšana ar darbam nepieciešamajiem resursiem un transportu u.t.t..
Izskatot aizņēmuma iespējas no Latvijas valsts, tika saņemta informācija, ka plānotais aizņēmuma limits 2019. gadam ir izsmelts. Saskaņā ar likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam” noteikto, turpmāk jaunus aizņēmumu pieprasījumus izskata tikai ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tas nozīmē, ka aizņēmumu noformēšana šobrīd pašvaldībām vairs nav pieejama.
Lai rastu pagaidu risinājumu pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanai, Rēzeknes novada iestāde “Maltas pagastu apvienība” 2019.gada 27.martā noslēdza iepirkuma līgumu ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Attiecībā uz Centrālo ceļu Pleikšņos VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” aprīlī veica autoceļa asfaltseguma bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju. Ozolaines pagasta pārvaldes darbinieki un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par līguma izpildi atbildīgās personas ir vairākkārt apsekojušas Centrālo ceļu, lai saskaņotu veicamās darbības un vienotos par trūkumu novēršanu jau veiktajos darbos. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ceļu labošanas darbus veic saskaņā ar pašu plānoto grafiku prioritārā kārtībā. Tas nozīmē, ka sākotnēji tiek laboti valsts nozīmes autoceļi, tad vietējas nozīmes autoceļi, un visbeidzot, pašvaldības autoceļi, labotas būtiskākās vietas. Turklāt, Maltas pagastu apvienības ietvaros Ozolaines pagasts nav vienīgais, kura ceļiem nepieciešams remonts, līdz ar to apvienības ietvaros arī tiek izvērtēti prioritāri veicamie darbi. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, šobrīd VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nav pietiekami daudz cilvēkresursu un tehnisko resursu, lai maksimāli īsā laikā veiktu nepieciešamos ceļu labošanas darbus, taču bedrīšu labošanas darbi uz Centrālā ceļa tiks turpināti.
Savu iespēju robežās Ozolaines pagasta pārvalde ir veikusi bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām, taču tas nav ilglaicīgas risinājums. Tāpat, lai mazinātu pildmateriāla atkārtotu izdrupšanu no salabotajām vietām, ir uzstādītas ātrumu ierobežojošas zīmes. Atgādina, ka maksimālais braukšanas ātrums Pleikšņos ir 50 km/h, savukārt, izbraucot no Rēzeknes (starp garāžām) 30 km/h.
Kopējais Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļa fonds 2019.gadam sastāda 41 635,00 EUR. Uz 01.05.2019. pagasta ceļu uzturēšanai bija izlietoti 11 000 EUR no Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļu fonda 2019.gadam paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Šajā summā ietilpst visi izdevumi, kas saistīti ar visu pagasta ceļu, kuru kopgarums ir 65 km, uzturēšanu gada laikā, tas ir 640,54 EUR uz vienu kilometru. Šajā summā jāiekļauj gan ceļa un ceļa grāvju labošanas, gan tīrīšanas un uzturēšanas darbu izmaksas visa gada ietvaros.
Ozolaines pagasta pārvalde atvainojas par neērtībām, kuras radušās Pleikšņu iedzīvotājiem Centrālā ceļa stāvokļa dēļ un aicina iedzīvotājus izvēlēties ceļa stāvoklim un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī izvērtēt minētajā ceļa posmā pārvadājamo kravu apjomu, kas uz Centrālā ceļa ir 7 tonnas, jo pārsniedzot maksimāli pieļaujamo kravas apjomu, ceļa stāvoklis tiek būtiski pasliktināts.

Ozolaines pagasta pārvalde

 

 
 
 
 
 

 

ozolaine Vai zinājāt, ka rezeknes_novads Ozolaines pagastā, Tēviņos 30 gadus darbojas Rēzeknes putnu fabrika. Pie fabrikas,… https://t.co/hv0t09vt5M
ozolaine Oktobra numurs ir klāt! Kā parasti, mēneša sākumā, informācijas apkopojums bezmakas informatīvajā izdevumā… https://t.co/CrZ9sKRmL4
ozolaine RT @LVnakotne: Aicinām izteikt viedokli un priekšlikumus par Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam pirmo redakciju: https://t.co/M
ozolaine Miķeļdiena/Ražas svētki jsu šodien pie Ozolaines Tautas nama no pl.13.30 #ozolainespagasts #miķeļdiena #rudenshttps://t.co/pW33ytcYJx
ozolaine 27.septembrī, laikā no plkst 13.30- 15.00, Liepu pamatskolas skolēni aicina izbaudīt Miķeļdienas tradīcijas, rotaļa… https://t.co/AQosKah710
ozolaine RT @ISuplinska: Brīvpusdienas 1.-4. klasei būs! https://t.co/KG1tflg5QC
ozolaine Jauns ieraksts:"BALTIJAS CEĻŠ OZOLAINIEŠA ACĪM" https://t.co/kCqbMB1qNl
ozolaine Septembra informatīvais izdevums https://t.co/avEKaS0Z4e Lasi mūsu mājas lapā, vai Ozolaines bibliotēkā! https://t.co/yrfpgzaR85
ozolaine Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aicina uz tikšanos interesentus vecumā no 18 līdz 39 gadiem š.g. 12. septembrī plks… https://t.co/MhuKJUB4se
ozolaine Sveicam visus, kas mācās, māca un palīdz mācīties Zinību dienā! 🍁🛎 @ Laizani, Latvia https://t.co/RwPhJeutXB
ozolaine RT @ISuplinska: 🎉 Sveicu visus skolēnus un skolotājus, studentus un mācībspēkus, visus izzināt un uzzināt alkstošos ar jaunā mācību gada sā…
ozolaine 29.08-30.08 rezeknes_novads Čornalas pagastā atpūtas bāzē “Rāznas Līcis” norisinājās rezeknes_novada_jauniesi vese… https://t.co/UpHPoSZbaq
ozolaine Jauns ieraksts:"Informācija par aktualitātēm Ozolaines pagasta kapsētās" https://t.co/nrVLhCUgwX
ozolaine Informācija par aktualitātēm Ozolaines pagasta kapsētās: • Šogad (uz 28.08.2019.) ir noslēgti 25 jauni kapa vieta… https://t.co/IAF9Q4DllT
ozolaine Aicinām uz Nūjošanas nodarbībām! @ Bekši, Latvia https://t.co/q0hhW8r6Go
ozolaine Pirmdien, 2019.gada 2.septembrī plkst.9.30 aicinām uz Liepu pamatskolas ZINĪBU DIENU! @ Laizani, Latvia https://t.co/zB0AUsz7nm
ozolaine Jauns ieraksts:"Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” izsoli Ozolaines pagastā" https://t.co/7qXubFQSXp
ozolaine rezeknes_novads Ozolaines bibliotēkā notika radošā darbnīca – grāmatzīmju veidošana. Interesenti tika aicināti no f… https://t.co/v9r5Exdk1e
ozolaine Aicinājums Bekšu ciemata iedzīvotājiem reģistrēt decetralizēto kanalizāciju❗️ rezeknes_novads pašvaldība 06.12.201… https://t.co/3fKpDzDa1f
ozolaine Savu apsveikumu rezeknes_novads Ozolaines pagasta 80.gadu jubilejā ir atsūtījis arī Latvijas Valsts prezidents egi… https://t.co/L6xHh8AbAu

Kalendārs

Afiša

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2019