Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Par Centrālo ceļu Pleikšņos

FaceBook  

Rēzeknes novada iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” februārī informēja pagasta iedzīvotājus situāciju saistībā ar Centrālo ceļu Pleikšņos.
Ozolaines pagasta pārvalde regulāri saņem sūdzības par Centrālā ceļa stāvokli. Aktualizējot informāciju, paziņojam, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi iespēju iekļaut Centrālās ceļa pārbūvi ERAF finansētā projektā. Projekta īstenošana plānota ne agrāk kā 2020.gada celtniecības sezonā, precīzāku informāciju pašvaldība varēs sniegt 2019.gada nogalē, jo patreiz projekts tiek sagatavots un tā iesniegšana finansējuma saņemšanai nebūs agrāk kā 2020.gada sākumā.

Centrālais ceļš

Veicot ceļa tehniskā projekta izstrādi, tika konstatēts, ka vairāki privātīpašnieki ir paplašinājuši savu īpašumu teritorijas uz pašvaldības zemes, tostarp Centrālā ceļa, rēķina. Attiecīgajām personām tika uzdots nojaukt nelegāli uzstādītos žogus un atjaunot sākotnējās īpašuma robežas, kas, veicot ceļa pārbūvi, ļaus atsevišķos posmos paplašināt ceļu. Saskaņā ar aprēķiniem, Centrālā ceļa Pleikšņos rekonstrukcijas izmaksas ir tuvu 1 miljonam EUR, savukārt Ozolaines pagasta pārvaldes 2019.gada budžets sastāda 673 274,00 EUR. No šī budžeta visa gada ietvaros pagasta pārvaldei jānodrošina un jāfinansē visas pagasta pārvaldei deleģētas funkcijas, piemēram skolēnu pārvadājumi, sabiedrisko ēku uzturēšana (pirmsskolas izglītības iestāde, Liepu pamatskola, tautas nams, bibliotēka), pagasta teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana, ūdensapgāde un kanalizācija ciemos, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kapsētu apsaimniekošana, sociālo darbinieku, bāriņtiesas un zemes lietu speciālistu nodrošināšana ar darbam nepieciešamajiem resursiem un transportu u.t.t..
Izskatot aizņēmuma iespējas no Latvijas valsts, tika saņemta informācija, ka plānotais aizņēmuma limits 2019. gadam ir izsmelts. Saskaņā ar likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam” noteikto, turpmāk jaunus aizņēmumu pieprasījumus izskata tikai ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tas nozīmē, ka aizņēmumu noformēšana šobrīd pašvaldībām vairs nav pieejama.
Lai rastu pagaidu risinājumu pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanai, Rēzeknes novada iestāde “Maltas pagastu apvienība” 2019.gada 27.martā noslēdza iepirkuma līgumu ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Attiecībā uz Centrālo ceļu Pleikšņos VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” aprīlī veica autoceļa asfaltseguma bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju. Ozolaines pagasta pārvaldes darbinieki un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par līguma izpildi atbildīgās personas ir vairākkārt apsekojušas Centrālo ceļu, lai saskaņotu veicamās darbības un vienotos par trūkumu novēršanu jau veiktajos darbos. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ceļu labošanas darbus veic saskaņā ar pašu plānoto grafiku prioritārā kārtībā. Tas nozīmē, ka sākotnēji tiek laboti valsts nozīmes autoceļi, tad vietējas nozīmes autoceļi, un visbeidzot, pašvaldības autoceļi, labotas būtiskākās vietas. Turklāt, Maltas pagastu apvienības ietvaros Ozolaines pagasts nav vienīgais, kura ceļiem nepieciešams remonts, līdz ar to apvienības ietvaros arī tiek izvērtēti prioritāri veicamie darbi. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, šobrīd VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nav pietiekami daudz cilvēkresursu un tehnisko resursu, lai maksimāli īsā laikā veiktu nepieciešamos ceļu labošanas darbus, taču bedrīšu labošanas darbi uz Centrālā ceļa tiks turpināti.
Savu iespēju robežās Ozolaines pagasta pārvalde ir veikusi bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām, taču tas nav ilglaicīgas risinājums. Tāpat, lai mazinātu pildmateriāla atkārtotu izdrupšanu no salabotajām vietām, ir uzstādītas ātrumu ierobežojošas zīmes. Atgādina, ka maksimālais braukšanas ātrums Pleikšņos ir 50 km/h, savukārt, izbraucot no Rēzeknes (starp garāžām) 30 km/h.
Kopējais Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļa fonds 2019.gadam sastāda 41 635,00 EUR. Uz 01.05.2019. pagasta ceļu uzturēšanai bija izlietoti 11 000 EUR no Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļu fonda 2019.gadam paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Šajā summā ietilpst visi izdevumi, kas saistīti ar visu pagasta ceļu, kuru kopgarums ir 65 km, uzturēšanu gada laikā, tas ir 640,54 EUR uz vienu kilometru. Šajā summā jāiekļauj gan ceļa un ceļa grāvju labošanas, gan tīrīšanas un uzturēšanas darbu izmaksas visa gada ietvaros.
Ozolaines pagasta pārvalde atvainojas par neērtībām, kuras radušās Pleikšņu iedzīvotājiem Centrālā ceļa stāvokļa dēļ un aicina iedzīvotājus izvēlēties ceļa stāvoklim un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī izvērtēt minētajā ceļa posmā pārvadājamo kravu apjomu, kas uz Centrālā ceļa ir 7 tonnas, jo pārsniedzot maksimāli pieļaujamo kravas apjomu, ceļa stāvoklis tiek būtiski pasliktināts.

Ozolaines pagasta pārvalde

 

 
 
 
 
 

 

ozolaine 1.jūnijs Starptautiskā bērnu aizsardzības diena! Sargāsim, mīlēsim, audzināsim, rūpesimies par mūsu bērniem! @ Ozo… https://t.co/2qYCJAHrkX
9h
ozolaine Pleikšņu ciems nebeidz pārsteigt! Dažiem cilvēkiem ļoti patīk dzīvot atkritumos!!! Dzirksteles un Centra ceļa krus… https://t.co/zerHrfOC5T
13h
ozolaine LĀSMA INKINA! OZOLAINES TAUTAS NAMA VADĪTĀJA! Mani sauc Lāsma, esmu 25 gadus jauna. Šobrīd esmu savu studiju “fin… https://t.co/scrKw0iM3x
ozolaine Skaistā Laizānu parkā, vairāku gadsimtu veco liepu ēnā, jau vairākus gadu desmitus zināšanas skolēniem sniedz Liepu… https://t.co/HzZP1SUjul
ozolaine Izsludināts iepirkums Centra ceļa posmu pārbūve (1,388 km), Pleikšņos, Ozolaines pagastā, @rezeknesnovadshttps://t.co/cIJufCXVtU
ozolaine Kad ābeles zied rezeknes_novads @ozolaine dārzā! 🌺🍏🍎 @ Ozolaines pagasts https://t.co/RNZRRQQ6nD
ozolaine Ozolaines pagasta pārvaldes PAZIŅOJUMS! No 25.05.2020. līdz 08.06.2020. ieskaitot, Ozolaines pagasta pārvaldes lie… https://t.co/fgJdXgkDO0
ozolaine Pateicoties @ozojaunatne lielatalka ietvaros tika sakopta teritorija pie bijušās Ritiņu izgāztuves @ozolaine rezek… https://t.co/dBtkae606m
ozolaine Apzaļumojam skvēru! 🌾🌳 lielatalka #rēzeknesnovads #ozolainespagasts #daba #skvērs #bekši #maijs2020 #pavasaris @ Be… https://t.co/GigNUL1HaL
ozolaine Un lielatalka var sākties! @ Bekši, Latvia https://t.co/WHj6xwP9m9
ozolaine Jauns ieraksts:"Кампишская старообрядческая община информирует о Литиях на кладбищах в Озолайнской в... https://t.co/B0KgJxnA8K
ozolaine • dabasfonds 📣📣📣 Visiem gaiļbiksīšu faniem un dabā gājējiem! Tagad varam baudīt gaiļbiksītes UN palīdzēt pētniekiem… https://t.co/JhOs3lYxTV
ozolaine Кампишская старообрядческая община информирует о Литиях на кладбищах в Озолайнской волости ☦️ Лития́, или Лита́ния… https://t.co/qqRcBAcM8N
ozolaine Pārtikas pakas sastāvs daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātajām un trūcīgajam! Maijam 1.tūre: -Pankūku milti Dobele.… https://t.co/zCfzd4hkaq
ozolaine Sveicam visas Ozolaines pagasta māmiņas, vecmāmiņas, krustmātes un topošās māmiņas Mātes dienā! Novēlam brīnīties i… https://t.co/JxP8q4GIXS
ozolaine Zemes darbi pabeigti! Savukārt 16.maijā aicinām uz lielatalka palīdzēt skvēru apzaļumot! 🌳 @ Bekši, Latvia https://t.co/sxw4botDPf
ozolaine 8.maijs! Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena! https://t.co/j0Mei46KkW
ozolaine • @brivibas36 Ārkārtējai situācijai Latvijā turpinoties arī pēc 12. maija, valdība ir ieviesusi virkni ierobežojumu… https://t.co/VJ9aETSTPY
ozolaine Pagāja trīs gadi, kopš akcijas ”100 ozoli Latgalei”, kuras ietvaros toreizējais Latvijas valsts 🇱🇻 prezidents raimo… https://t.co/NPwCVJyT8x
ozolaine Maijs! 🌤 @ Bekši, Latvia https://t.co/7nbXOM2WIP
ozolaine 16.maijā no plkst.9.00 rezeknes_novads Ozolaines pagastā aicinām rīkot SOLO TALKAS: *Savāksim atkritumus, dažādus b… https://t.co/DKKLrmZgFD

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishki 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020